riksdagen I dag beslutades om ett nytt arvode på 66 900 kronor i månaden för riksdagsledamöterna. Det innebär en höjning på 1 500 kronor.

Det är Riksdagens arvodesnämnd, bestående av tre personer, som beslutar om ledamöternas arvoden, vilket brukar ske en gång om året.

– Vi tittar på Medlingsinstitutets, Konjunkturinstitutets och Riksbankens statistik över olika samhällsområden, och så har vi möjlighet att ta del av statsrådsarvodesnämndens lönestatistik. Vi noterar hur märket ser ut på arbetsmarknaden och vi har långsiktigt principen att vi inte ska ligga i överkant, säger Johan Hirschfeldt, ordförande för arvodesnämnden.

Årets höjning motsvarar en höjning med 2,2 procent.