Foto: Fayssal Zaoui/Flickr.
Foto: Fayssal Zaoui/Flickr.

Eftersom regeringens budget föll försvinner 630 miljoner till ökat underhållsstöd för ensamstående föräldrar.

Underhållsstöd kallas de månatliga 1 273 kronor som Försäkringskassan betalar ut till den förälder som bor med barnet i de fall den andra föräldern inte betalar sin del.

Regeringen hade avsatt 630 miljoner kronor för att öka underhållsstödet med 300 kronor per barn och månad från och med årsskiftet – en summa som i vissa familjer kan avgöra om barnet får en vinterjacka eller ej. Med alliansens budget blir det inga extra pengar.

Enligt SCB är runt 250 000 personer ensamstående med barn (2012).

– Majoriteten är kvinnor och många lider av en extrem social och ekonomisk utsatthet. De har aldrig haft en buffert och lever i otrolig otrygghet, säger Sofia Lövgren, generalsekreterare för föreningen Sveriges makalösa föräldrar.

annons_spalt_da_ram_passad

Hon menar att den rödgröna budgetens höjning med 300 kronor var tok för låg med tanke på att ett barn enligt Konsumentverkets beräkningar kostar minst 4 000 kronor i månaden. Men, det var bättre än inget.

– Det får ohyggliga konsekvenser för barn att leva i fattigdom och otrygghet. Det är helt utanför mitt förstånd att regeringen och de andra partierna inte kan samarbeta i den här frågan som drabbar de allra mest utsatta i vårt samhälle, säger Lövgren.