FOTO: Carrie Qualters/Flickr

213 000 unga vuxna bor hemma hos sina föräldrar mot sin vilja. Det är den högsta siffra sedan undersökningarna inleddes för tjugo år sedan.

Sedan 1997 har andelen hemmaboende vuxna i åldrarna 20-27 ökat från 15 procent till 24 procent. Undersökningen är gjord av Hyresgästföreningen, som nu vill se en mer offensiv bostadspolitik.

– Bostaden är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna utveckla sina drömmar, sin självkänsla och sina liv. Och det är i förlängningen avgörande för hela samhällets välmående, säger Love Börjeson, rapportförfattare och senior analytiker på Hyresgästföreningen.

– Då är det inte rimligt att 213 000 unga som vill ha ett eget boende saknar det. Det måste byggas mycket mer, säger Love Börjeson.

Idag bor drygt 57 procent av Sveriges unga vuxna i egen bostad, den lägsta uppmätta siffran någonsin. Framförallt är det andelen unga vuxna med egen hyresrätt som har minskat. Samtidigt har andelen som bor i otrygga boendeformer ökat. Knappt en fjärdedel, nästan 200 000 av dem som lämnat hemmet, bor i andra hand, inneboende eller i en annan boendeform.

Undersökningen visar också att unga med eget boende har en hög ekonomisk utsatthet. Fyra av tio unga mellan 20-27 år har inkomster som ligger under Konsumentverkets nivå.

-Det här är extra allvarligt eftersom vi kan visa att de unga vuxna som är mest utsatta också har svårast att påverka sin situation. Det råder med andra ord ett bakvänt förhållande mellan utsatthet och möjligheter: de som har störst anledning att flytta om möjligheter dyker upp på en annan ort, hindras av bostadsbristen och den utsatthet som följer i bostadsbristens spår, säger Love Börjeson.

Nyligen föreslog Finanspolitiska rådet att Sverige bör införa marknadshyror. Enligt Hyresgästföreningen skulle detta göra liten skillnad. Förbundsordförande Marie Linder och förbundschef Jonas Nygren hävdar i DN Debatt  att bostadsbristen »inte är en funktion av en illa fungerande prissättning« utan en ”alltför passiv bostadspolitik”.

Istället föreslår debattörerna en bostadsgaranti för unga upp till 25 år och att ett större ansvar förflyttas till allmännyttan i byggandet av hyresrätter.

Förslaget i korthet:

  • Inför en kommunal bostadsgaranti för unga upp till 25 år
  • Staten behöver ytterligare stimulera byggandet av hyresrätter med hyror människor har råd att efterfråga. Satsningen på statligt investeringsstöd är ett steg på vägen
  • Jusatera den skattemässiga obalansen mellan olika bostadsformer
  • Koppla ihop satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyresrätter ännu tydligare
  • Använd både statens och kommunernas mark på ett offensivt sätt för att bidra till ett ökat byggande av hyresrätter
  • Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. De måste skaffa fram planer för bostadsbyggandet och använda sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är till för – bygga och förvalta hyresrätter utifrån de behov som finns
  • Låt allmännyttan ta ett större ansvar och spela en viktigare roll i byggandet av hyresrätter med hyror som människor har råd att efterfråga