Bild: Flickr/Alex Proimos.
Bild: Flickr/Alex Proimos.

stafettläkare Kostnaderna för att hyra in vårdpersonal fortsätter att öka för landsting och regioner. Samtidigt är målet att det offentliga ska vara oberoende av inhyrd personal vid årsskiftet.

Mellan åren 2011 och 2017 har kostnaderna för stafettläkare och annan inhyrd vårdpersonal ökat med 17 procent, visar en sammanställning som SvD har gjort. Under de sex senaste åren har kostnaderna växt till totalt 25 miljarder kronor.

Samtidigt har kommuner och landsting satt upp som mål att de ska vara oberoende av inhyrd vårdpersonal vid årsskiftet. Målet innebär inte ett totalt oberoende utan att kostnaderna för inhyrd personal inte ska överskrida två procent av den sammanlagda personalkostnaden.

Beslutet fattades i januari förra året, och SKL satte då ihop en åtgärdslista i 60 punkter som skulle hjälpa landstingen att nå målet. Men endast ett fåtal landsting uppgav i oktober för Läkartidningen att de trodde sig kunna uppnå målet.

75 procent av den inhyrda personalen består av läkare, 20 procent av sjuksköterskor och resten är övrig vårdpersonal.

Läkarförbundet anser att landstingen helt misslyckats med sitt arbete för att nå målet, och att det främst beror på att det inte lyckas vara attraktiva arbetsgivare.

– Om du ska locka en allmänläkare att ta anställning på en vårdcentral ute i glesbygden, ja då krävs det ofta en ekonomisk uppsida för dem, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till SvD.

Förutom en lön som kan matcha den man får som bemanningsläkare, krävs bättre och mindre pressade scheman, enligt Läkarförbundet.

SKL vill trots de skenande hyrkostnaderna peka på positiva faktorer som att inhyrningen inte ökade under andra kvartalet 2018, och att samtliga regioner och landsting har ökat antalet tillsvidareanställda. Under måndagsförmiddagen publicerade SKL statistik för tredje kvartalet 2018 som visar att hyrkostnaderna inom vården ökat med fyra procent jämfört med tredje kvartalet 2017.

Samtidigt som flera landsting och regioner minskar sina hyrpersonalkostnader inom primärvården – totalt med sju procent – så ökar kostnaderna inom sjukhusvården med 13 procent. Inom psykiatrin ligger hyrpersonalnotan still. Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, kommenterar siffrorna i ett uttalande med att »det är en bit kvar för att nå målet att bli oberoende av inhyrd personal i vården«.