Fredrik Reinfeldt fick information om Vattenfalls planer att köpa Nuon för fyra år sedan. Det visar ett brev som inkom till KU på måndagen. 

I ett brev till konstitutionsutskottet, KU, skriver Viktoria Aastrup, statens representant i Vattenfalls styrelse, att statsminister Fredrik Reinfeldt var informerad om planerna att köpa Nuon. Reinfeldt har tidigare hävdat att dåvarande Centerledaren Maud Olofsson var ensamt ansvarig för affären.

Dagens Industri har tagit del av brevet till KU där Viktoria Aastrup går i god för att innehållet i en känslig promemoria stämmer. Promemorian redogör för två tillfällen i februari 2009 och där framkommer att Fredrik Reinfeldt deltagit i ett möte där köpet av Nuon diskuterats. I promemorian framkommer att den politiska ledningens budskap var: ”Finns ej skäl att säga nej till affären”.

Vattenfalls köp av Nuon för fyra år sedan för 97 miljarder kronor har hittills kostat den statliga energijätten 37,5 miljarder kronor. Köpet har också blivit en politiskt infekterad fråga inte minst aktualiserad av de pågående KU-förhören skriver Dagens Industri.