FOTO: Patrick Strandberg

Sjukfrånvaro Regeringen föreslår att karensdagen ersätts med ett karensavdrag. Propositionen lämnas i dag till riksdagen. 

Regeringen vill avskaffa karensdagen och i stället införa ett karensavdrag. Syftet är i första hand att skapa en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro.

Nuvarande system, med en karensdag, slår orättvist mot de arbetsgrupper som jobbar obekväma arbetstider, så som undersköterskor, sjuksköterskor, brandmän och poliser. När en person med koncentrerad arbetstid blir sjuk och måste vara hemma gör det att en relativt stor del av inkomsten försvinner om man är borta från arbetet under ett arbetspass som är extra långt eller på obekväm arbetstid.

För att grupper som har andra arbetsförhållanden än 40-timmarsveckor och kontorstider inte ska missgynnas föreslår regeringen ett karensavdrag.

– Det är välfärdsyrken såsom undersköterskor och personliga assistenter som drabbas hårdast av karensdagen i och med att det är vanligt med kvällsjobb och jobb över jul och nyår i välfärden. Det tycker vi är orättvist och något vi vill ändra på, skriver socialminister Annika Strandhäll i ett pressutskick.

Karensavdraget innebär att ingen förlorar mer än 20 procent av sin veckolön.

LO har tidigare krävt en förändring. Bland annat efter att det visat sig att att människor går till jobbet trots att de är sjuka, vilket ökar risken för smittspridning. Analyser visar att över två miljoner anställda går till jobbet minst två gånger om året, trots att de är sjuka.

2015 föreslog Moderaterna i sin skuggbudget att karensdagen bör ersättas med ett karensavdrag. Tidigare har även Svenskt Näringsliv gett förslaget tummen upp.

Centerpartiets Solveig Zander, talesperson för socialförsäkringsfrågor, kommenterar i ett mejl till Dagens Arena.

– Det är en viktig reform som vi ville skulle införas betydligt snabbare än vad den gjort. Reformen kommer att betyda väldigt mycket för de som arbetar oregelbunden arbetstid, är kombinatörer, det vill säga driver företag och har en anställning eller jobbar extra som anställd. Många av dessa är framförallt kvinnor och det är bra att det nya avdraget blir mer rättvist för dem.

Regeringen är överens med Vänsterpartiet om detta lagförslag. Karensavdraget kommer föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.