Per Bolund (tv), Emil Källström (th). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Johan Jeppsson/Centerpartiet

BUDGET 18 Regeringen föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för fler enmansföretagare från och med 2018. De förlorade skatteintäkterna är tänkta att finansieras av flygskatten.

Det så kallade växa-stödet infördes tidigare i år och ger ensamföretagare som anställer sin första medarbetare nedsatt arbetsgivaravgift. Två tredjedelar av arbetsgivaravgiften slopas och företagen behöver, under det första året, endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Tidigare hade endast enskilda näringsidkare rätt till nedsättning, nu vidgas också stödet till aktiebolag och handelsbolag.

– En mycket större grupp kan nu komma i fråga, totalt är det i storleksordningen 300.000 företag och förhoppningen är att det ska skapa bättre möjligheter till att utvecklas och anställa fler, säger Finansmarknads- och konsument­minister Per Bolund (MP) till Dagens Arena.

Hur många nya jobb förslaget skulle kunna generera vill regeringen inte spekulera i.

– Det är svårt att göra en uppskattning. Det beror på. Att gå från enmansföretagare till att ha sin första anställda är en ganska hög tröskel för många. Vi hoppas att företagen nu tar chansen.

Träder förslaget i kraft skulle det innebära 1,8 miljarder i minskade skatteintäkter för 2018. Det sänkta arbetsgivaravgifterna kommer då att finansieras av regeringens tilltänkta flygskatt.

– Att vi nu får den här intäkten skapar också nya möjligheter. Vi känner oss trygga i att flygskatten kommer att generera intäkter som är i storleksordningen av den här arbetsgivaravgiftssänkningen.

Centerpartiet, som tidigare framfört liknande förslag, är kritiska och hade velat se ytterligare sänkningar. Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson, tycker förslaget gör det krångligt för småföretagare och kallar det för en halvmesyr av centerpartiets tidigare förslag.

– Man löper inte linan ut, risken blir då stor att det inte får avsedd effekt. Det vi istället hade velat se är att man helt slopar arbetsgivaravgiften för de här småföretagen.Ur den enskilde företagarens perspektiv är det viktigt att det blir så enkelt och rakt som möjligt, säger han.

Att i förslaget helt slopa arbetsgivaravgiften är dock enligt Per Bolund inte aktuellt.

– Den lilla rest som är kvar är ålderspensionsavgiften, vilken är till för att människor faktiskt ska få en trygg pension i framtiden, det tycker vi i allra högsta grad är rimligt. Det är fortfarande en kraftig sänkning som vi genomför, säger Bolund.

LO, som redan från början har varit kritiska till växa-stödet, ställer sig tveksamma till huruvida förslaget kommer generera fler jobb. LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström anser att de 1,8 miljarder som går förlorade i skatteintäkter bör användas för viktigare ändamål.

– Vi kan inte se vitsen med varför man ska stödja en viss typ av företagsform, och varför enmansföretag är viktigare än andra. Det finns heller inte något underlag för att det här ger sysselsättning och tillväxteffekter. Liknande anställningsstöd fanns i början av 2000-talet där man subventionerade de minsta företagen. Riksdagens revisorer gjorde då slutsatsen att det var det i särklass minst kostnadseffektiva inom de politikområden som syftar till att öka sysselsättningen, säger Bergström.

Fotnot: Förslaget ingår i ett större arbetsmarknadspaket av »investeringar för fler jobb« som presenterades av regeringen under tisdagen.