upphovsrätt Med 19 länder för och sex emot röstade ministerrådet i dag igenom det omtvistade upphovsrättsdirektivet. Sveriges nej fick ingen betydelse för resultatet av omröstningen.

Det är EU:s ministerråd, som består av alla medlemsländers regeringar, som i dag röstade om upphovsrättsdirektivet. Sverige svängde i frågan i sista stund, efter att riksdagens EU-nämnd i fredags röstade ned regeringens förslag om att säga ja till direktivet.

De andra nejsägande länderna var Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, och Finland. Tre länder – Estland, Belgien och Slovenien – lade ned sina röster.

Förespråkarna för direktivet ser att upphovsrättsinnehavare, inte minst kulturskapare, kommer att ha lättare att få ersättning för sina verk med direktivets regler. Motståndarna ser en risk att användningen av internet kommer att hämmas, genom så kallade länkskatter och krav på uppladdningsfilter.

Tomas Tobé, som är Moderaternas förstanamn i EU-valet och sitter i riksdagens EU-nämnd, är en av de som varit drivande mot direktivet som han menar går för långt i sin nuvarande form, och han har lovat driva frågan vidare i sin valkampanj, med »Rösta för ett fritt internet« som slogan.

Branschorganisationen Sveriges Tidskrifter (där även Dagens Arena är medlem) är istället nöjda med beslutet som kom i dag. Från organisationens sida menar man att privatpersoner som laddar upp saker på internet inte kommer att drabbas av de nya reglerna – däremot blir det möjligt att kräva ersättning från internet-plattformar som kopierar eller delar för långa delar av upphovsrätttsinnevhavares verk.

»Europa har i dag tagit ett viktigt steg för att stärka och skydda konst, kultur, fri journalistik och yttrandefrihet« säger Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter i ett uttalande från organisationen.