Bild: Flickr / Alyssa L. Miller
Bild: Flickr / Alyssa L. Miller

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framförallt bland kvinnor. Det visar försäkringsbolaget Afa:s senaste statistik.

Som flera andra rapporter redan visat har de psykiska diagnoserna ökat och är idag den vanligaste anledningen till långvarig sjukfrånvaro. Framför allt är det kvinnor inom kontaktyrken som drabbas.

I en intervju med Vårdfokus drar Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring, slutsatsen att statistiken speglar en könssegregerad arbetsmarknad, där kvinnor i kontaktyrken drabbas av psykisk ohälsa. Män inom industrin råkar ut för arbetsolyckor.

– Mäns och kvinnors villkor i arbetslivet skiljer sig åt och även om de har samma yrkestitel gör de ofta inte samma sak. Dessutom är mäns yrken mer åldersanpassade. En 60-årig polis gör sällan samma sak som en 23-årig, medan en undersköterska oftast har samma arbetsuppgifter fram till sin pension, säger Anna Weigelt till Vårdfokus.

I Afa Försäkrings rapport framgår också att sjukskrivningarna inom privat sektor och inom kommun och landsting går att olika håll. Bland privatanställda har sjukfrånvaron minskat med en knapp procent, medan anställda inom kommun och landsting ökade med tre procent.

Fler män än kvinnor skadar sig allvarligt på arbetet, vilket kan förklaras av att fler allvarliga olycksfall är sker i traditionellt mansdominerade yrken inom industri och hantverk.