Övergångsbudgeten Övergångsbudgeten presenteras idag. Kommunerna blir utan de utlovade anslagen på 5 miljarder kronor per år. Vinnarna är pensionärerna som får sänkt skatt med nästan 4 miljarder. 

Övergångsregeringen lägger idag fram en övergångsbudget – den första i historien. Efter samtal med V, C, L, M och KD har sex principer etablerats, vilket bland annat betyder att budgeten inte ska ha en politisk inriktning. Allt för att nästa regering ska kunna sätta sin prägel på den ekonomiska politiken, när den väl tillträtt.

En budget utan politisk inriktning betyder att de budgetnyheter som hösten brukar innebära inte finns med. Budgetpropositionen för 2018 är utgångspunkten för budgetförslaget för 2019.

– Vi har banat ny mark i det här arbetet, och vill sätta en ny och god praxis, säger Magdalena Andersson när hon presenterar övergångsbudgeten.

De absoluta vinnarna i övergångsbudgeten är pensionärerna som får sin skatt sänkt med ungefär 4 miljarder kronor nästa år. Detta på grund av att det råder stor politisk enighet i den utgiften.

För den som har en pension på 25.000 kronor i månaden sänks skatten med 350 kronor.

Förslaget innebär även att personer som har årsinkomster över 1 175 000 kronor får höjd skatt. Personer över 65 år med fastställd förvärvsinkomst över 1 175 000 kronor per år, har med nuvarande regler lägre skatt än löntagare under 65 år.

Även höjda anslag för underhåll av väg och järnväg, för Kustbevakningen och Försvarsmakten, och för helårseffekten av den beslutade barnbidragshöjningen.

Däremot ingår inte de planerade permanenta tillskotten på 5 miljarder kronor per år till kommunsektorn, eftersom det är utgifter som den nya regeringen kan hantera och justera efter årsskiftet, om den vill.

Kommunals ordförande Tobias Baudin kräver att partierna redan idag ger svar på om de tänker tillföra resurser till kommunerna så snart en ny regering kan lägga en tilläggsbudget.

– Att dra bort fem utlovade miljarder per år gör stor skada. Och kom då ihåg att det behövs mycket större investeringar på sikt. Det kommer vi att kräva av nästa regering. Välfärden är inget särintresse. Hela Sverige är beroende av den. Nu måste partierna lämna sina skyttegravar och ta ansvar, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin i ett pressmeddelande.

Men det är inte bara kommunerna som i den närmsta framtiden står utan ökade anslag. Även polisens ökade resurser med 720 miljoner fryser inne, tillsammans med bland annat 650 miljoner inom landsbygdspolitiken och runt 2,4 miljarder för arbetsmarknadspolitiska program.

Men budgeten blir ändå något mindre åtstramande än vad man vid första anblick kan tro, eftersom att inte heller nedtrappningar genomförs.

– Exempel på nedtrappningar som inte blir av är till exempel de satsningar i äldreomsorgen som skulle ha avslutats den 31 december i år, men som i den här produkten ligger kvar, säger Magdalena Andersson.

Trots att Ulf Kristerssons regeringsalternativ föll i riksdagen i onsdags har Moderaterna sagt att de kommer att presentera en egen budgetmotion. Skulle den få stöd av KD och SD i omröstningen så kan den vinna mot den rödgröna övergångsbudgeten – beroende på hur Centern och Liberalerna agerar i omröstningen.

– Det återstår att se hur de olika partierna kommer att rösta, säger Magdalena Andersson.

Riksdagen kommer att debattera övergångsregeringens budget i eftermiddag, och det blir omröstning den 12 december. Senast den 30 november ska riksdagspartierna har lagt sina egna eventuella budgetförslag.

Oavsett vilken budget som röstas igenom kan den tillträdande regeringen lägga en ny budget efter årsskiftet, dock måste beskattningspolitiken bestämmas innan årsskiftet.