Pensionsfusket Pensionssparare får tillbaka 90 procent av pengarna de betalat in till fonden GFG. Detta sedan Pensionsmyndigheten gjort en ny överenskommelse med den utslängda fonden. 

Fonden GFG Global Medium Risk Fund sparkades i december 2016 ut från premiepensionens fondtorg. Pensionsmyndigheten bedömde att fonden inte var lämplig, bland annat eftersom kunders inlogg till Pensionsmyndighetens hemsida blivit kapade, och pengar flyttats till GFG utan kunders vetskap. Fonden hade också väldigt höga avgifter och ett sjunkande värde.

Sedan GFG tvingats lämna fondtorget har deras tidigare kunder fått ungefär hälften av sina pengar tillbaka. Cirka 6000 personer har fått runt 675 miljoner kronor. Men nu meddelar Pensionsmyndigheten att de nått en uppgörelse med bolaget som gör att kunderna ska få tillbaka upp emot 90 procent av pengarna de tidigare betalat in.
– Exakt hur mycket pengar det rör sig om blir klart först när samtliga innehav i fonden sålts. När inlösen är klar kommer dessa medel att kunna sättas in på spararnas konton där de både hör hemma och dessutom kan göra nytta igen, säger Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

GFG ska nu avvecklas, och pengarna har flyttats till ett annat bolag i Luxemburg vilket i sin tur ska betala tillbaka pengar till GFG:s kunder. Det här är första gången Pensionsmyndigheten når en uppgörelse med ett bolag som slängts ut från fondtorget till följd av vanskötsel eller brott.

GFG är inte den enda fonden som slängts ut från fondtorget; fondbolaget Allra och dess ledning står misstänkta för flera brott, bland annat penningtvätt och trolöshet mot huvudman.