Bild: Försäkringskassan.
Bild: Försäkringskassan.

ASSISTANSFUSK Miljoner som ska gå till funktionshindrade hamnar i fickorna på oseriösa assistansbolag. Totalt har försäkringskassan stoppat utbetalningar till 14 bolag- hälften av dem är från Örebro, skriver Svenska Dagbladet.

Örebro har de senaste åren blivit ett näste för oseriösa assistansbolag. Pengar som ska läggas på att ge stöd och service till personer med funktionshinder går istället rätt ner i bolagens fickor.

– Vi har länge sett att det finns ett helt nät av oseriösa och brottsliga bolag i Örebro, säger Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordnare till SvD.

Företagen kan exempelvis använda sig av svartkontrakt. En anhörig till assistansanvändaren får betalt för att utföra företagets jobb, medan försäkringskassan pengar går rakt in i bolaget. Det finns också exempel då pengarna använts för att finansiera resor till Islamiska staten.

Enligt Linus Nordenskär kan utvecklingen i Örebro delvis förklaras av att assistansbranschen vuxit snabbt.

–Assistansbolag från området har växt fort och blivit lönsamma fort, vilket har skapat ringar på vattnat och även lockat in oseriösa aktörer som vill tjäna pengar.

Men trots att oseriösa aktörer får sina tillstånd indragna är det svårt att komma åt problematiken. Mångmiljonbelopp har fortsatt att betalas ut efter det att vanvård upptäckts. Detta beror bland på att de oseriösa bolagen i många fall till flera bolag, och hjälper varandra att slussa över funktionshindrade om ett företags tillstånd blir indraget.

– Det vill till att vi här ökar samarbetet mellan myndigheter för att komma till rätta med problemet och inte bara stör utan också får bort de här aktörerna från marknaden, säger Nordeskär till SvD.