Musikhjälpen och Tobias Holmberg. Bild: Sveriges Radio och privat.

funktionsrätt Funktionsnedsättning är temat för årets upplaga av insamlingsprojektet Musikhjälpen, som anordnas av Sveriges Radio och Svt. Funktionsrättsaktivisten Tobias Holmberg ser en risk att temat landar i välgörenhet, och att problem i Sverige ska glömmas bort.

– Vi har valt det här temat för att vi utgår från mänskliga rättigheter och undanskymda mänskliga katastrofer, det vill säga de som inte syns så mycket i samhället och nyhetsflödet. Temat går in i fattigdom, och krig och konflikter där den här gruppen är mer utsatt än andra, säger Anna Johannesson, producent för årets upplaga av Musikhjälpen.

I vanlig ordning kommer pengarna som samlas in gå till Radiohjälpen, som i sin tur fördelar pengarna till olika projekt i låg- och medelinkomstländer där personer med funktionsnedsättning har låga förutsättningar att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda. Projekten som får stöd ska utgå från Agenda 2030, och syfta till långsiktig strukturförändring i samhället.

– Vi har varit tydliga i Musikhjälpen i många år med att det inte är välgörenhet vi sysslar med, utan mänskliga rättigheter. Det är viktigt att komma ihåg att det här inte per definition är en svag eller utsatt grupp, däremot är det en diskriminerad grupp, säger Anna Johannessen.

Anna Johannessen, producent Musikhjälpen.

Tobias Holmberg är funktionsrättsaktivist och tidigare ordförande för förbundet Unga Rörelsehindrade. Han ser, liksom med tidigare Musikhjälpen-teman, en risk för att projektet innebär en slags ovanifrån-perspektiv, där västvärlden hjälper människor i i fattigare länder.

– Jag ser en risk att man skapar en stigmatisering, så som det ofta blir när man buntar ihop rättighetsperspektiv med välgörenhetsfrågor, säger Tobias Holmberg.

Samtidigt är han inte ensidigt kritisk, utan förhoppningsfull om att temat kan leda till något bra.

– Jag måste säga att jag också är positiv till att man kommer att prata om funktionsrättsfrågor under 7 dagar, så jag hoppas att man gör det på rätt sätt.

Att pengarna går till bistånd via Radiohjälpen är inget som innebär total trovärdighet i hans ögon. Han påpekar att Radiohjälpen även ger pengar till Victoriafonden som verkar i Sverige för att ge barn och unga med funktionsnedsättning en meningsfull fritid – ett syfte som är närmare välgörenhet än rättighetsbaserat, enligt honom.

Hans förhoppning är att pengarna som Musikhjälpen samlar in i år ska gå till lokal organisering, i den mån det finns, istället för utlandsledda projekt.

– Klart det gör skillnad att man ger en rullstol till en som saknar det. Men vad jag är orolig för är att det spiller över på debatten om den svenska funktionsrättsrörelsen, och att det framstår som att vi har det så bra här i Sverige.

På vilket sätt tycker du att man ska koppla funktionsrättsdiskussion i Musikhjälpen till situationen i Sverige?

– Jag tycker det blir ganska naturligt att använda samma utgångspunkter för Sverige som SR och Svt har för projektet. Hälften av alla skolor i Sverige är otillgängliga för personer med funktionsnedsättning och funktionsnedsättning är den största riskfaktorn för att leva i fattigdom.

– Vi lever inte i lyx, vi slåss för grundläggande rättigheter på samma sätt som i hela världen, säger Tobias Holmberg.