bostadsmarknaden Antalet hyresrätter som säljs till hyresgästerna som bostadsrätter har minskat kraftigt i Stockholm. Bankernas hårdare krav för utlåning tros vara orsaken.

För bara två år sedan, 2016, stod ombildningar till bostadsrätter för hälften av alla affärer med hyreshus i Stockholm. I år står ombildningarna hittills bara för en femtedel av bostadsaffärerna med hyreshus, rapporterar SvD Näringsliv.

Det här beror på att det är sällan som hyresgästerna själva lyckas lägga det högsta budet på lägenheterna. Istället säljs de ofta vidare till andra fastighetsföretag.

– Den här utvecklingen beror troligen på de nya amorteringskraven och hårdare krav från bankerna. Det dämpar privatpersoners möjligheter till ombildningar, säger Kristina Andersson, analyschef på fastighetstjänsten Datscha, till SvD.

Hittills i år har sex ombildningar skett i Stockholm, varav tre har skett i innerstan. 2017 skedde åtta ombildningar i Stockholm, och 2016 var det 26 ombildningar.

Siffrorna stämmer överens med uppgifter för hela Stockholms län. Enligt SCB ombildades 24 procent färre hyresrätter 2017 än 2016.

Sett till hela landet har det också skett en viss inbromsning. 2016 skedde ombildningar i 73 affärer, 2017 skedde 41 affärer och hittills i år har 32 ombildningar genomförts.