Befolkningskoncentration i Sverige 1860-2010. Bild: SNSBefolkningskoncentration i Sverige 1860-2010. Bild: SNS

Ojämlikheten tillbaka på samma nivå som år 1930

Dela

De regionala klyftorna ökar och ojämlikheten är tillbaka på 30-talets nivå, enligt en ny rapport från SNS. 

Sedan 80-talet ökar den regionala ojämlikheten i Sverige, både när det gäller befolkningstäthet och BNP per capita, framför allt på grund av att Stockholmsregionen drar ifrån. Det framkommer i en ny rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS.

Avfolkning i vissa regioner är visserligen inget nytt men trenden sedan 30 år tillbaka – med en kombination av avfolkning och minskad BNP per capita – är historiskt sett unik i Sverige.

– Därmed hotar avfolkningen möjligheterna till tillväxt. Den här kombinerade trenden är mer allvarlig, säger Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet som skrivit rapporten. 

Under de senaste 40 åren har befolkningen sjunkit i nästan hälften av landets kommuner. Något som försvårar upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner som skola, sjukvård och polis. Dessutom kan mindre kommuner få svårt att rekrytera och behålla kompetens. 

Därmed har vi fått ett nytt slags regionalt utanförskap som riskerar att hota sammanhållningen i samhället.

– I och med att vi har ett tillväxtfokus i politiken upplever många regioner att de borde ha tillväxt. De regioner som inte har tillväxt kan känna sig hotade, säger Kerstin Enflo. 

För att lösa situationen måste man skapa förutsättningar för alla regioner och kommuner att växa. Men det kommer också behövas allt fler omfördelande system, enligt Kerstin Enflo. 

– När Stockholms står för en så stor del av BNP-tillväxten så kan det vara rimligt att en viss del går tillbaka till regioner som har större omställningskostnader på grund av avfolkning

5 kommentarer

 1. bengt gunnar - 23 januari, 2016

  Sveriges obefintliga/impotenta regionalpolitik leder på sikt till oerhörda problem i stora delar av landet. Hur skall basservice kunna upprätthållas? Hur skall man kunna ge äldre en värdig avslutning på livet om det inte ens finns folk till hemtjänsten? Vi är på väg mot stupet, men är ännu ej framme. Ju tidigare vi påbörjar en vändning desto billigare.
  Det är tveksamt att satsa på storstadsregionerna överhuvudtaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Stockholm är t ex en dinosaurie som götts med oerhörda summor för central administration. De planerade höghastighetsjärnvägarna, som alla får betala men inte alla har glädje av kommer att ge en skjuts till de tre stora och en del andra orter som Borås, Jönköping, Lin- och Norrköping. Övriga delar kommer att hamna i bakvatten ännu mer. Det handlar om ett helt onödigt skrytprojekt av samma dignitet som Hallandåstunneln, men oerhört mycket dyrare. Tekniken kommer att vara omodern innan bygget är halvfärdigt.
  Det vore definitivt bättre att satsa på uppgradering och komplettering av nuvarande nät. För pengarna som blir över kan man bygga mycket bostäder och se till att alla flyktingar integreras istället för att föras in i nedre avdelningen av ett apartheidsystem.

 2. ok - 24 januari, 2016

  Skattelättnader för nyföretagande i landsbygd, mindre och medelstora städer. Kanske göra det möjligt för att skapa något slags företagskluster för småföretagande som drar nytta av varandra. Energi och klimatlösningar med mera. Om den den typen av företagsamma människor kanske väljer eller kan flytta från Stockholm så kommer det gynna alla delar om det blir attraktivt att även bo i andra delar av Sverige. Självklart tänker jag att samma människor även finns på landet och man kanske behöver lyssna mer på vad de saknar och hur de tycker att saker skulle kunna utvecklas också. Tänker bara att det vore bra om trenden av flyttlassen även kunde gå åt andra hållet. Självklart kommer alla stora företag fortfarande vilja samla allt nära flygplatser, större städer med mera. Känns jätteviktigt med en levande landsbygd på alla sätt och att vi har starka regioner i olika delar av landet som också kan ta del av den ekonomiska utvecklingen. Men landet måste också kunna erbjuda en rättsstat, vård, utbildning med mera och därför behövs det fler skattebetalare och växande företagande även ute i landet. Det är hysteriskt med att alla ska in i ”bo racet” i Stockholm eller de andra större städerna. Politikerna är med och skapar det här problemet utan att erbjuda några verkliga lösningar. Man har lämnat över allt till marknaden men den tar inte hänsyn till sånt. På Stockholms sida står att Stockholm ska växa men man ser inte att byggadet är i samma takt som inflyttandet av folk. Varken vänstern eller högern har några riktiga svar på hur man löser det här även för till exempel låginkomsttagare. Bakom kulisserna pratas det om marknadshyror, lägre löner …. sedan ska man bussa ungarna mellan olika skolor för att jämna ut kulörerna. Det är helt vansinnigt och det är medelklassen som i sin egen förträfflighet är helt vilsen i hur det ser ut på andra platser än de lever och man tror att allt bara ska hamna på plats av sig självt om vi alla bara är snälla och låter oss tänka fluffiga idéer.

  Regioner precis som länder, kontinenter borde bli så självförsörjande som möjligt med tanke på klimatetproblemen och det skulle också vara bra för att få makten och ekonomin tilbaka till folket igen. Sveriges norra inland och Värmland kunde få ännu mer utvecklat samarbete med Norge. Norra delen med både Norge och Finland precis som i skåne.
  Den här utvecklingen med att samla allt i de tre största städerna är ohållbart och trafiklösningarna kommer inte vara tillräckliga speciellt i Stockholm. Man borde ha satsat mer på lokaltrafik i de centrala delarna mycket mer. Som det är nu så går väl inga pengar från vägtullarna tillbaka till kollektivtrafiken så som det var sagt från början. Allt säljs alltid in med något FINT som till exempel mer och bättre kollektivtrafik men i verkligheten är politiken maktfullkomlig och strösslar pengarna på allt ifrån konsulter till sina andra favoritprojekt. Hoppas någon kan börja tänka nytt och att inte stirra sig blint på petitesser och plakatpolitik. Vi behöver politiker som de fanns i (S) barndom. Det (S) håller på med idag är långt ifrån kärnan av det man pysslade med från början. Det är inte unikt för Sverige men det är så tydligt att (S) inte har svar på dagens om morfondagens problem och jag tror mer det har att göra med de som styr lever i sin egen glasbubbla.

 3. Rättvisetörstande Realist - 26 februari, 2016

  Ojämlikheten både vad gäller löner samt rättigheter och skyldigheter inom trygghetssystemen är en av de bärande delarna i den typ av ekonomi som Milton Friedman belönades med att Nobelpris för 40 år sedan. Storbritannien under Margret Thatcher var bland de första att anamma den här typen av ideologi och ekonomisk samhällsbyggnad som USA har använt sedan mitten av 70-talet.

  Sänkta skatter och så pass mycket försämrade trygghetssystem att arbetslösa och sjuka ska ta vilka skitjobb som helst till vilka skitlöner som helst är grundstenen i denna teoretiska ekonomiska modell. Den är rena rama ”våta drömmen” för alla konservativa och nyliberala eftersom den i princip ger dem vad de vill ha… mer makt över allt lydigare (räddare…!) arbetare och en förkrympt offentlig sektor.

  Så långt är saken varken förvånande eller särskilt innovativ eftersom detta i princip är samma gamla feodala orättvisor som arbetarrörelsen har kämpat mot i alla tider. Vad som däremot är förvånande och mycket nedslående är att man nu har lyckats sälja in den här ideologin till vanliga löntagare… som INTE är vinnarna på det här systemskiftet.

  Löntagarna skänkte t.ex. bort nästan hälften av de 90 MILJARDER som ”jobbskatteavdraget” kostade att genomföra till de allra rikaste i landet. Dessa pengar togs från löntagarnas egna socialförsäkringar som ska garantera pensioner, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, mm. till alla.

  Och det som är så tragikomiskt är att de flesta har fortfarande inte kommit underfund med att vi har blivit lurade, för dessa pengar är för evigt förlorade… och de som HAR fattat galoppen är ändå SÅÅ dåligt insatta att de nu i sitt missnöje söker sig till SD, trots att SD stödde alliansens alla förslag rörande skattesänkningar och försämringar för de allra svagaste i samhället.

  HUR ska vi någonsin kunna komma till rätta med det här när inte ens arbetarna själva inser sitt eget bästa…???!!! Tanken gör mig mycket nedslagen.

 4. Jan Wiklund - 9 mars, 2016

  Det svenska vattenhuvudsyntromet hänger förmodligen ihop med finansialiseringen av ekonomi. Det menar i alla fall en av världens ledande urbanforskare, Saskia Sassen:

  ”Cities have typically been deeply embedded in the economies of their region, indeed often reflecting the characteristics of the latter; and they still do. But cities that are strategic sites in the global tend to disconnect from their region. This conflicts with a key proposition in traditional scholarship about urban systems, namely, that these systems promote the territorial integration of regional and national economies. There has been a sharpening inequality in the concentration of strategic resources and activities between each of these cities and others in the same country, though this tends to be evident only at fairly disaggregated levels of evidence.” (The Global City: introducing a Concept, http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/the-global-city-brown.pdf).

  Om vi lyckas skärpa oss och styra in resurserna i produktion istället för i finansiell kannibalism så får vi bukt med den här ojämlikheten också.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Nina Brevinge

Annelie Nordström: Tuppfajt och kartellbildning hotar LO-samordning

»Tuppfajt« och «kartellbildning« inom LO hotar samordningen, säger före detta kommunalbasen Annelie Nordström till Arbetet... 0Inga delningar

Nya pensionsregler för ex-ministrar ingen lex Reinfeldt

Veckans graf: Flest arvsmiljardärer i Europa


Johanna Senneby

»Förhoppningsvis ett steg bort från nolltolerans mot droger«

Regeringen vill minska de drogrelaterade dödsfallen. »Tillslut kan vi förhoppningsvis ta bort kriminaliseringen av eget bruk av droger... 0Inga delningar

Eleverna fortsätter fly från yrkesprogram

»En stram budget«


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev