Befolkningskoncentration i Sverige 1860-2010. Bild: SNSBefolkningskoncentration i Sverige 1860-2010. Bild: SNS

Ojämlikheten tillbaka på samma nivå som år 1930

Dela

De regionala klyftorna ökar och ojämlikheten är tillbaka på 30-talets nivå, enligt en ny rapport från SNS. 

Sedan 80-talet ökar den regionala ojämlikheten i Sverige, både när det gäller befolkningstäthet och BNP per capita, framför allt på grund av att Stockholmsregionen drar ifrån. Det framkommer i en ny rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS.

Avfolkning i vissa regioner är visserligen inget nytt men trenden sedan 30 år tillbaka – med en kombination av avfolkning och minskad BNP per capita – är historiskt sett unik i Sverige.

– Därmed hotar avfolkningen möjligheterna till tillväxt. Den här kombinerade trenden är mer allvarlig, säger Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet som skrivit rapporten. 

Under de senaste 40 åren har befolkningen sjunkit i nästan hälften av landets kommuner. Något som försvårar upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner som skola, sjukvård och polis. Dessutom kan mindre kommuner få svårt att rekrytera och behålla kompetens. 

Därmed har vi fått ett nytt slags regionalt utanförskap som riskerar att hota sammanhållningen i samhället.

– I och med att vi har ett tillväxtfokus i politiken upplever många regioner att de borde ha tillväxt. De regioner som inte har tillväxt kan känna sig hotade, säger Kerstin Enflo. 

För att lösa situationen måste man skapa förutsättningar för alla regioner och kommuner att växa. Men det kommer också behövas allt fler omfördelande system, enligt Kerstin Enflo. 

– När Stockholms står för en så stor del av BNP-tillväxten så kan det vara rimligt att en viss del går tillbaka till regioner som har större omställningskostnader på grund av avfolkning

5 kommentarer

 1. bengt gunnar - 23 januari, 2016

  Sveriges obefintliga/impotenta regionalpolitik leder på sikt till oerhörda problem i stora delar av landet. Hur skall basservice kunna upprätthållas? Hur skall man kunna ge äldre en värdig avslutning på livet om det inte ens finns folk till hemtjänsten? Vi är på väg mot stupet, men är ännu ej framme. Ju tidigare vi påbörjar en vändning desto billigare.
  Det är tveksamt att satsa på storstadsregionerna överhuvudtaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Stockholm är t ex en dinosaurie som götts med oerhörda summor för central administration. De planerade höghastighetsjärnvägarna, som alla får betala men inte alla har glädje av kommer att ge en skjuts till de tre stora och en del andra orter som Borås, Jönköping, Lin- och Norrköping. Övriga delar kommer att hamna i bakvatten ännu mer. Det handlar om ett helt onödigt skrytprojekt av samma dignitet som Hallandåstunneln, men oerhört mycket dyrare. Tekniken kommer att vara omodern innan bygget är halvfärdigt.
  Det vore definitivt bättre att satsa på uppgradering och komplettering av nuvarande nät. För pengarna som blir över kan man bygga mycket bostäder och se till att alla flyktingar integreras istället för att föras in i nedre avdelningen av ett apartheidsystem.

 2. ok - 24 januari, 2016

  Skattelättnader för nyföretagande i landsbygd, mindre och medelstora städer. Kanske göra det möjligt för att skapa något slags företagskluster för småföretagande som drar nytta av varandra. Energi och klimatlösningar med mera. Om den den typen av företagsamma människor kanske väljer eller kan flytta från Stockholm så kommer det gynna alla delar om det blir attraktivt att även bo i andra delar av Sverige. Självklart tänker jag att samma människor även finns på landet och man kanske behöver lyssna mer på vad de saknar och hur de tycker att saker skulle kunna utvecklas också. Tänker bara att det vore bra om trenden av flyttlassen även kunde gå åt andra hållet. Självklart kommer alla stora företag fortfarande vilja samla allt nära flygplatser, större städer med mera. Känns jätteviktigt med en levande landsbygd på alla sätt och att vi har starka regioner i olika delar av landet som också kan ta del av den ekonomiska utvecklingen. Men landet måste också kunna erbjuda en rättsstat, vård, utbildning med mera och därför behövs det fler skattebetalare och växande företagande även ute i landet. Det är hysteriskt med att alla ska in i ”bo racet” i Stockholm eller de andra större städerna. Politikerna är med och skapar det här problemet utan att erbjuda några verkliga lösningar. Man har lämnat över allt till marknaden men den tar inte hänsyn till sånt. På Stockholms sida står att Stockholm ska växa men man ser inte att byggadet är i samma takt som inflyttandet av folk. Varken vänstern eller högern har några riktiga svar på hur man löser det här även för till exempel låginkomsttagare. Bakom kulisserna pratas det om marknadshyror, lägre löner …. sedan ska man bussa ungarna mellan olika skolor för att jämna ut kulörerna. Det är helt vansinnigt och det är medelklassen som i sin egen förträfflighet är helt vilsen i hur det ser ut på andra platser än de lever och man tror att allt bara ska hamna på plats av sig självt om vi alla bara är snälla och låter oss tänka fluffiga idéer.

  Regioner precis som länder, kontinenter borde bli så självförsörjande som möjligt med tanke på klimatetproblemen och det skulle också vara bra för att få makten och ekonomin tilbaka till folket igen. Sveriges norra inland och Värmland kunde få ännu mer utvecklat samarbete med Norge. Norra delen med både Norge och Finland precis som i skåne.
  Den här utvecklingen med att samla allt i de tre största städerna är ohållbart och trafiklösningarna kommer inte vara tillräckliga speciellt i Stockholm. Man borde ha satsat mer på lokaltrafik i de centrala delarna mycket mer. Som det är nu så går väl inga pengar från vägtullarna tillbaka till kollektivtrafiken så som det var sagt från början. Allt säljs alltid in med något FINT som till exempel mer och bättre kollektivtrafik men i verkligheten är politiken maktfullkomlig och strösslar pengarna på allt ifrån konsulter till sina andra favoritprojekt. Hoppas någon kan börja tänka nytt och att inte stirra sig blint på petitesser och plakatpolitik. Vi behöver politiker som de fanns i (S) barndom. Det (S) håller på med idag är långt ifrån kärnan av det man pysslade med från början. Det är inte unikt för Sverige men det är så tydligt att (S) inte har svar på dagens om morfondagens problem och jag tror mer det har att göra med de som styr lever i sin egen glasbubbla.

 3. Rättvisetörstande Realist - 26 februari, 2016

  Ojämlikheten både vad gäller löner samt rättigheter och skyldigheter inom trygghetssystemen är en av de bärande delarna i den typ av ekonomi som Milton Friedman belönades med att Nobelpris för 40 år sedan. Storbritannien under Margret Thatcher var bland de första att anamma den här typen av ideologi och ekonomisk samhällsbyggnad som USA har använt sedan mitten av 70-talet.

  Sänkta skatter och så pass mycket försämrade trygghetssystem att arbetslösa och sjuka ska ta vilka skitjobb som helst till vilka skitlöner som helst är grundstenen i denna teoretiska ekonomiska modell. Den är rena rama ”våta drömmen” för alla konservativa och nyliberala eftersom den i princip ger dem vad de vill ha… mer makt över allt lydigare (räddare…!) arbetare och en förkrympt offentlig sektor.

  Så långt är saken varken förvånande eller särskilt innovativ eftersom detta i princip är samma gamla feodala orättvisor som arbetarrörelsen har kämpat mot i alla tider. Vad som däremot är förvånande och mycket nedslående är att man nu har lyckats sälja in den här ideologin till vanliga löntagare… som INTE är vinnarna på det här systemskiftet.

  Löntagarna skänkte t.ex. bort nästan hälften av de 90 MILJARDER som ”jobbskatteavdraget” kostade att genomföra till de allra rikaste i landet. Dessa pengar togs från löntagarnas egna socialförsäkringar som ska garantera pensioner, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, mm. till alla.

  Och det som är så tragikomiskt är att de flesta har fortfarande inte kommit underfund med att vi har blivit lurade, för dessa pengar är för evigt förlorade… och de som HAR fattat galoppen är ändå SÅÅ dåligt insatta att de nu i sitt missnöje söker sig till SD, trots att SD stödde alliansens alla förslag rörande skattesänkningar och försämringar för de allra svagaste i samhället.

  HUR ska vi någonsin kunna komma till rätta med det här när inte ens arbetarna själva inser sitt eget bästa…???!!! Tanken gör mig mycket nedslagen.

 4. Jan Wiklund - 9 mars, 2016

  Det svenska vattenhuvudsyntromet hänger förmodligen ihop med finansialiseringen av ekonomi. Det menar i alla fall en av världens ledande urbanforskare, Saskia Sassen:

  ”Cities have typically been deeply embedded in the economies of their region, indeed often reflecting the characteristics of the latter; and they still do. But cities that are strategic sites in the global tend to disconnect from their region. This conflicts with a key proposition in traditional scholarship about urban systems, namely, that these systems promote the territorial integration of regional and national economies. There has been a sharpening inequality in the concentration of strategic resources and activities between each of these cities and others in the same country, though this tends to be evident only at fairly disaggregated levels of evidence.” (The Global City: introducing a Concept, http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/the-global-city-brown.pdf).

  Om vi lyckas skärpa oss och styra in resurserna i produktion istället för i finansiell kannibalism så får vi bukt med den här ojämlikheten också.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Pisa: Elever med utländsk bakgrund presterade bättre

Att antalet elever med utländsk bakgrund blivit fler har inte påverkat årets Pisa-resultat negativt jämfört med 2012... 0Inga delningar

Veckans graf: Nästan var femte pensionär under EU:s fattigdomsgräns

Stor brist på sjuksköterskor och lärare


Johanna Senneby

Fackkritiker blir Trumps arbetsmarknadsminister

Donald Trump kommer att utse den fackkritiska snabbmatskedje-vd:n Andy Puzder till arbetsmarknadsminister. 0Inga delningar

Bring överklagar Arbetsmiljöverkets miljonböter

Fler får indragen sjukpenning


Kent Källqvist

Palestina firar jul i terrorns skugga

I dag hade de tre vise männen inte kommit fram till Jesusbarnet i Betlehem. 0Inga delningar


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev
  annons_julkap_2016