Madelene Engman, avtalssekreterare GS. FOTO: Lazze Öst

AVTAL 2017 Avtalet för grafikerna på tidningstryckerier är klart. För första gången kommer arbetsgivare göra avsättningar till deltidspensionen, skriver Dagens Arbete.

Drygt två veckor efter att avtalet gick ut har GS-facket och Almega Medieföretagen slutit ett nytt avtal för 1400 grafiker. Parterna enades om ett treårigt avtal och enligt GS har man fått igenom alla sina prioriterade frågor.

Avtalet följer normen med lönehöjningar på två procent per år och avsättning till deltidspensionen på 0,5 procent – ett värde på totalt 6,5 procent. LO:s låglönesatsning – där löner under 24 000 kronor ger mer än två procent till lönepotten – gör dock att det verkliga värdet är 6,6 procent.

Det är första gången som en del av löneutrymmet i Tidningsavtalet kommer att användas till avsättning till deltidspensionen, eller ”varaktig nedgång i arbetstid” som det kallas.

Förhandlingarna har präglats av frågor som rör inflytandet över arbetstiden. Arbetsgivarna har haft krav på att kunna variera arbetstiderna mer över året, skriver Dagens Arbete. Det slutade med en uppgörelse där arbetstidsmåttet räknas över sex veckor i stället för som tidigare under en kalendermånad.

GS drev i sin tur frågan om ett stopp för hyvling av arbetstider. I vintras förlorade Handels i Arbetsdomstolen, som slog fast att arbetsgivare under vissa förhållanden har rätt att sänka de anställdas arbetstider och därmed lön från en dag till en annan. Precis som Handels har GS nu fått in en regel i Tidningsavtalet, som innebär att arbetstiden kan sänkas först efter en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden i lagen om anställningsskydd (LAS).