Veronica Magnusson. Bild: Vision.
Veronica Magnusson. Bild: Vision.

Den 31 mars införs nya regler om den sociala arbetsmiljön. »Nu gäller det att arbetsgivarna verkligen går in för det här«, säger Veronica Magnusson, Vision.

På fyra år har antalet arbetssjukdomar på grund av sådant som hög arbetsbelastning och problem i relationerna på arbetsplatsen ökat med 70 procent. En ny intervjuundersökning från Arbetsmiljöverket bekräftar utvecklingen med ökad ohälsa: Över hälften av de tillfrågade arbetsgivarna och arbetstagarna känner någon som blivit sjuk på grund av stress på jobbet.

Nu har myndigheten tagit fram nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla den 31 mars.

– Det är oacceptabelt att människor blir sjuka av de här orsakerna. Därför är det mycket positivt att de nya föreskrifterna snart börjar gälla. Reglerna är ett stöd för arbetsgivarna i arbetet med att förebygga ohälsa ute på våra arbetsplatser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Fackförbundet Vision presenterade nyligen en rapport där man konstaterade att socialsekreterare, kuratorer, psykologer och diakoner är de yrken som toppar statistiken över stressrelaterade sjukskrivningar. Det handlar om yrken som kräver högre utbildning, innebär mycket kontakt med människor – och de är kvinnodominerande.

– Det är verkligen ett efterlängtat och viktigt verktyg för att upptäcka och motverka stressrelaterad ohälsa i arbetslivet. Vi ser det som ett steg mot en mer modern syn på arbetsmiljöarbete men också som ett väldigt viktigt steg för jämställdheten, säger Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande.

Hon lyfter särskilt problemet med att man har individualiserat de stressrelaterade sjukskrivningarna.

– Man har sett det som ett individproblem, att den enskilda individen inte klarar av att hantera sin arbetssituation i stället för att se till vad som på arbetsplatsen gör folk sjuka. Med de nya reglerna ger man legitimitet till att arbeta med strukturer, säger hon.

Men för att göra skillnad gäller det att arbetsgivaren verkligen implementerar regelverket.

– Det är först då det kommer hända någonting.