Foto: Flickr/Karl Schmeck
Foto: Flickr/Karl Schmeck

Löneskillnader Enligt ett nytt lagförslag ska arbetsgivare på Island tvingas bevisa att de betalar lika lön för lika arbete. »Ett väldigt spännande förslag«, säger tidigare jämställdhetsombudsman Lena Svenaeus.

Islands regering har lagt fram ett lagförslag om att arbetsgivare med fler än 25 anställda ska tvingas bevisa att de betala lika lön för lika arbete. Enligt nyhetsbyrån AP är Island det första landet i världen som inför en sådan lag.

I dag tjänar isländska kvinnor i snitt 14-18 procent mindre än män och målet är att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska vara helt utjämnade år 2022.

Redan 2008 började regeringen tillsammans med fack och arbetsgivare arbeta fram en standard för lika lön, som innebär att arbetsgivaren betalar en viss lön för ett visst arbete. Och det är denna arbetsvärdering som utgör grunden i lagförslaget.

Lena Svenaeus, tidigare jämställdhetsombudsman, tycker förslaget är spännande.

– Det liknar den svenska lagstiftningen med lönekartläggning. Det som skiljer är kontrollsystemet, i Sverige har vi tillsynsmyndigheten DO som ska kontrollera att lagen följs men som jag tolkar det isländska förslaget måste arbetsgivaren ge ett kvitto på att de betalar lika lön för lika arbete.

Hon betonar också vikten av att arbetsvärderingen håller hög kvalitet.

– Om man följer den vanliga undervärderingen utav vård- och omsorgsyrken, då är den här standarden i meningslös. Det förutsätter ett nytänkande ifråga om hur kraven i arbetet värderas, annars reproducerar man bara det gällande diskriminerande lönesystemet.

Att man skulle införa en liknande lag i Sverige tror inte Lena Svenaeus.

– Jag tror inte det är realistiskt. Vi har redan en lagstiftning om kartläggning och analys av löneskillnader på plats, som dessutom skärptes vid årsskiftet. Men man skulle kunna tänka sig en frivillig certifiering där företag kan profilera sig som en arbetsgivare med jämställda löner. Jag tycker frågan är värd att titta på.