FOTO: Unnex/flickr

LÄRLINGSUTBILDNING IF Metall och Industriarbetsgivarna är överens om villkoren för en ny lärlingsutbildning i svensk industri.

IF Metall och Industriarbetsgivarna lanserar en ny utbildning som kombinerar teoretisk undervisning med arbetspraktik ute på industriföretag. Hälften av utbildningstiden ska ske ute arbetsplatserna och resterande tid på gymnasieskolan.

Gymnasielärlingarna kommer få lön för den tid de spenderar på arbetsplatsen. Under det första året är lönen motsvarande 60 procent av de avtalade lägstalönerna. Andra året är lönen 70 procent och tredje året 80 procent av lägstalönerna.

– Vi tror att gymnasieungdomar behöver fler vägar direkt in till jobben i basindustrin och företagen inom våra branscher har ett stort rekryteringsbehov, både på kort och lång sikt. Därför är det här ett av flera sätt att försöka säkerställa kompetensförsörjningsbehovet, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Utbildningen är treårig och riktar sig till ungdomar som inte fyllt 21. Den kommer också att ge grundläggande högskolebehörighet.