Bild: Flickr/Incubate Tilburg
Bild: Flickr/Incubate Tilburg

Arbetsmiljö Hela nio av tio skolor brister i arbetsmiljöarbetet, visar ny rapport. Ohälsosam arbetsbelastning, dålig ventilation och buller är några av problemen.

Under åren 2013- 2016 har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsmiljön i 2200 av landets 6000 grund- och gymnasieskolor. Och nio av tio skolor har brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Det kan exempelvis handla om förebyggande åtgärder för hot och våld, buller, eller ohälsosam arbetsbelastning.

– Det är tråkigt att det fortfarande är så många elever som sitter i dåligt ventilerade klassrum och vistas i bullriga matsalar och korridorer. På det området har vi haft ett väldigt tydligt regelverk länge, säger Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för tillsynen inom skolan

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, säger till TT att hon inte är förvånad över siffrorna, även om de är alarmerande.

– Det har blivit trängre i skolorna. Lärare och andra som jobbar i skolorna har fått mer att göra, vilket gör att det blir en ökad stress och press. Det förekommer hot och våld. Det har eskalerat på senare tid, säger hon.

– På en vanlig arbetsplats hade man inte accepterat det på samma sätt.

När Arbetsmiljöverket gjort uppföljande inspektioner hos skolorna med brister, har arbetsgivarna i de allra flesta fall åtgärdat problemen. I de fall skolan inte rättat till bristerna, har myndigheten hotat med vite. Totalt har 250 beslut om viten utfärdats.