Johanna Åstrand Lärarförbundet

Skolan Nationella proven stjäl tid från elevernas undervisning och tynger lärarnas arbetsbörda, visar en ny rapport från Lärarförbundet. Facket vill därför att proven ska vara både färre och frivilliga.

Så som de nationella proven är utformade i dag gör de mer skada än nytta. Det menar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Facket har genomfört en enkätundersökning bland 700 lärare i grundskolan. Den visar bland annat att 85 procent av lärarna inte hinner med att rätta proven på arbetstid.

– Det är tydligt i den här rapporten vi har gjort och från de signaler vi får från lärarna att de nationella proven som de är utformade i dag innebär en enorm arbetsbelastning. Det handlar inte bara om att lärarna inte får tid att rätta proven och ta hand om resultaten, proven tar också tid från andra ämnen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet föreslår därför att de obligatoriska nationella proven ersätts med att Skolverket upprättar en provbank med tillhörande bedömningsstöd som lärarna kan använda om de vill.

– Det vi vänder oss mot är inte hur proven är utformade, det är riktigt bra prov. Men vi vill ha en frivillighet om när, hur och om man använder proven.

För att följa elevernas nationella kunskapsutvecklingen vill facket införa stickprov.

– Man måste skilja på syftet med att ha en nationell uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och där ser vi att man skulle hantera det mycket bättre med digitaliserade stickprov som genomförs regelbundet men som inte behöver omfatta alla barn varje år i alla ämnen.