Bild t v: Skärmdump av kollage av instruktioner till personal i hemtjänsten. Bild t h: Sara Sjölander Sjödin från Kommunal.

Sju kommuner i Västernorrland möjliggör för de som har hemtjänst att välja bort personal med utländsk bakgrund. Det visar en granskning av P4 Västernorrland.  »Jag blir chockad och arg« säger Sara Sjölander Sjödin på Kommunal. Men SKL vill inte ta ställning till kommunernas agerande.

»Ja, vi försöker anpassa så långt det går. Man kan även skicka dit två personal, varav en är ”svensk”.«

»Ja, och även möjlighet att förbjuda personal med utländsk bakgrund.«

»Ja, vi kan titta på schemat och se vad vi kan göra. Men det går inte att garantera varje gång.«

Ovanstående är exempel på svar som P4 Västernorrlands reportrar fick när de frågade kommuner om det var möjligt att välja bort »utländsk personal« för den som använder hemtjänst.

Det var efter tips från källor inom hemtjänsten om att personer med utländsk bakgrund förbjöds att gå till vissa brukare av hemtjänst som P4 Västernorrlands reportrar bestämde sig för att granska hur det låg till.

Reportrarna kontaktade samtliga enhetschefer inom hemtjänsten i de sju kommunerna i Västernorrland, och uppgav sig vara barn till en person som behövde hemtjänst. Reportern ifråga ställde frågan om det var möjligt att välja bort så kallad »utländsk personal« eftersom det var ett önskemål från föräldern. Samtliga hemtjänstchefer utom en uppgav att det i olika grad var ett önskemål som de kunde tillgodose.

Den enda av de granskade kommunerna, Sundsvalls kommun, som svarade nej på frågan, visar sig ändå praktisera möjligheten att välja bort personal med utländsk bakgrund. Det här kan reportrarna visa eftersom de har tagit del av interna dokument för hemtjänstpersonalen som innehåller instruktioner för de olika brukarna.

 För en brukare inom kommunen står följande instruktion i versaler och med grälla färger:

”OBS! VILL EJ HA HJÄLP AV UTLÄNDSK PERSONAL.. VIKTIGT ATT DETTA FÖLJS!!”

 Och det är inte bara i Sundsvall, utan i flera av de granskade kommunerna, som man använder sig av liknande instruktioner om de brukare som inte vill ha hjälp av »utländsk personal«.

En kvinna som jobbar inom hemtjänsten mår väldigt dåligt över att det fungerar så här. Hon säger till radion att hon vill vara anonym av rädsla för repressalier från arbetsgivaren.

– Man blir helt knäckt och orkar inte jobba. Man ligger vaken hela natten och tänker och har ont i magen. När de ser mig, mörk och invandrare, det är som att vi är från en annan planet. Man blir så ledsen, säger hon till P4 Västernorrlands reportrar.

Kommunals avdelningsordförande för Mellersta Norrland, Sara Sjölander Sjödin, reagerar starkt på uppgifterna om att brukarna kan välja bort personal med utländsk bakgrund.

– Jag blir väldigt chockad och arg, man får inte behandla människor på det här stället. Diskriminering på svensk arbetsmarknad är inte okej, det får inte förekomma, säger Sara Sjölander Sjödin till Dagens Arena.

Hon tror att lagen om valfrihet, LOV, har ökat kommunernas kundfokus, och därmed gjort dem mer benägna att gå kundernas önskemål till mötes.

– Jag tror att det beror på att man har mycket fokus på kunderna nu, att de ska kunna påverka, säger hon.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, vill inte kommentera huruvida kommunerna har gjort något fel. Presschefen Helene Lindstrand skriver i ett sms till Dagens Arena att de avstår att kommentera:

»Det är en bedömningsfråga för varje kommun inom ramen för existerande lagstiftning« skriver Helene Lindstrand.

På frågan om vilka lagar det handlar om svarar SKL att det gäller socialtjänstlagen och diskrimineringslagen.

»Inom ramen för dessa gör kommunen en bedömning. Önskemålen kan ju variera både från vårdtagare och medarbetare när det gäller språkkunskaper, kön etc.«

Sara Sjölander-Sjödin anser dock inte att det går att jämföra önskemål om kön med att välja bort personer med utländsk bakgrund. Hon är kritisk till att SKL inte vill ta ställning.

– Gäller det till exempel att få hjälp med att duscha och en kvinna säger att hon föredrar kvinnlig personal ska man ha möjlighet att uppfylla det önskemålet om det går. Men det är viktigt att vara tydlig med att alla som arbetar inom hemtjänsten är professionella och kan sitt jobb, säger Sara Sjölander-Sjödin.