Bild: Flickr/Alex Proimos.
Bild: Flickr/Alex Proimos.

Straffskärpning Efter oroligheter på Karolinska sjukhusets akutmottagning förra veckan i samband med en skottlossning, går Moderaterna ut och kräver hårdare straff för hot och skadegörelse som sker på sjukhus och vårdcentraler. Men en utredning pågår redan, säger Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordförande i justitieutskottet.

Efter två skottlossningar i Stockholm förra veckan, uppstod hot och oroligheter när patienter togs in på akutmottagningen på Karolinska sjukhuset för att vårdas. Problem med hot om våld och skadegörelse i samband med att patienter vårdas för grova brott är inte något nytt, menar Marie Jensen, sjuksköterska och säkerhetsansvarig på universitetssjukhusen i Skåne, i en intervju i P1 Morgon under tisdagen.

– De sista tolv månaderna har vi vårdat mer än 50 skottskadade och majoriteten av dessa tillhör ju då den här grupperingen som polisen kallar för kriminella ungdomsgäng, säger hon.

På universitetssjukhusen i Skåne har man sedan sex år tillbaka ett samarbete med polisen och det har blivit en rutin att tillkalla polis när en person vårdas för skottlossning, berättar Marie Jensen.

Tomas Tobé (M), rättspolitisk talesperson för Moderaterna, säger i P1 morgon att det har funnits problem på många akutmottagningar runt om i landet, under lång tid och att Moderaterna därför lägger ett förslag om att skärpa straffet för brott mot sjukvårdspersonal och inom andra samhällsviktiga funktioner.

– Jag tror att det krävs en lång rad saker, till exempel är det som så att man begår våld mot tjänsteman så leder det idag kanske till normalt en månad i fängelse, det säger vi borde vara minst sex månader i fängelse. Jag tycker att en attack mot personal inom hälsa och sjukvård borde betraktas på samma sätt som om det skulle ske mot en polis, säger han.

Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordförande i justitieutskottet, menar att straffskärpningen kan vara en del av lösningen men att det känns stora insatser från samhället för att mota de kriminella gängen. Hon svarar Tomas Tobé och säger att det pågår en utredning för att att undersöka hur det går att skärpa straffen för brott mot samhällsviktiga funktioner.

Men Tomas Tobé vill se snabbare åtgärder från regeringen.

– Det här är ett väldigt stort problem, varför inte nu ta möjligheten att agera snabbare, utredningen ska komma sommaren 2018, vi kommer inte ens att ha några förslag under den här regeringen. Det jag säger från Moderaterna, det är ett öppet erbjudande, gå fram med politiska förslag snabbare så kan vi se till att få detta på plats. säger han.

– Jag tror att det finns goda förutsättningar att vi får till en lösning, men det är ju viktigt när man skriver lagstiftning och inte minst på straffrättens område att det blir välfungerande. Utredningen har jobbat i snart ett år och min förhoppning är att det blir bra förslag som kan gå igenom riksdagen så fort som möjligt, svarar Annika Hirvonen Falk.