Investeringsstöd Länsstyrelsen

Byggbolagen kan sedan 2015 få bidrag för att bygga energisnåla hyresrätter med lägre hyra, men väldigt få ansöker om bidraget, visar nya siffror. 

Som tidigare rapporterats är intresset för investeringsstödet svalt i Stockholm.  Där byggs endast 1,1 procent av alla byggprojekt med investeringsstöd. Och samma trend verkar gälla i stora delar av Sverige.

Nya siffror som Dagens Arena tagit fram visar att endast 18 procent av projekten i Sverige som ska bygga hyresrätter använder sig av stödet. Totalt har regeringen avsatt 12,3 miljarder för investeringsstöd.

Cirka 480 ansökningar om investeringsstöd för byggen av hyresrätter har kommit in till länsstyrelserna runt om i landet. Men sammanlagt cirka 2700 hyresbyggnadsprojekt pågår för tillfället, vilket betyder att inte ens vart femte projekt har ansökt om stödet, som är tänkt att minska byggkostnaderna och på så sätt leda till runt 20 procent lägre hyror.

Flest ansökningar om investeringsstödet har länsstyrelsen i Västra Götaland fått, de har tagit emot 107 stycken.

Helena Carling, samhällsbyggnadschef i Västra Götalands länsstyrelse, förklarar varför hennes län utmärker sig i statistiken.

– Vi är ett väldigt stort län med stor befolkning och många kommuner, säger hon.

Minst antal ansökningar har länsstyrelsen på Gotland tagit emot, de har bara fått en enda ansökan.

Investeringsstöd per län
Investeringsstöd per län