Fr v: Annika Qarlsson (C), Rossana Dinamarca (V) och Maria Arnholm (L) under morgonens debatt.

#metoo Skärpta straff för sexbrott och samtyckeslag. Det var de åtgärder för att bekämpa sexuella övergrepp som flest partier lyfte fram under morgonens debatt om #metoo i riksdagen. 

Jessica Polfjärd (M) började med att berätta om hur hon hade läst vittnesmål från #metoo och gråtit, och tog sedan upp förslag från Moderaterna för att bekämpa sexualbrott.

– Bland annat har vi föreslagit skärpta straff för våldtäkt, i dag döms de ofta enligt den nedre delen av straffskalan. Det finns också anledning att se strängare på vissa typer av sexuella ofredanden, sa Jessica Polfjärd under debatten som initierats av Vänsterpartiet.

Janine Alm Ericson (MP) lade särskilt fokus på de kvinnor som tidigare levt i missbruk och/eller kriminalitet som vittnat under hashtaggen #utanskyddsnät – ett upprop som hon upprörts särskild över.

– Vi, politiken ska i alla lägen vara de som står upp för samhällets mest utsatta. När människor tappar tron på samhället är det vår uppgift att bygga upp den igen, sa Janine Alm Ericson.

Hon betonade att ett socialt skyddsnät och ett fungerande rättsystem är grundpelare i samhället, och sa att hon är stolt över den kommande samtyckeslag som regeringen kommer att föreslå. Skolan har också ett stort ansvar för att bryta könsstereotypa mönster, sa Janine Alm Ericson.

Annika Qarlsson från Centerpartiet tryckte på politikens ansvar att se till att »höstens flodvåg« av metoo-berättelser mynnar ut i verklig förändring.

Konkreta förslag från Centerpartiet är att fördubbla anslagen till Nationellt centrum för kvinnofrid, NKC, från 50 till 100 miljoner kronor.

– Tyvärr har de (NKC red.anm) fått slåss för sin existens de senaste åren då regeringen vill flytta deras ansvar till deb nya jämställdhetsmyndigheten, sa Annika Qarlsson.

C vill också fördubbla anslagen till kvinnojourer så att varje jour kan anställa en ny person. Annika Qarlsson lyfte också vikten av kvalificerad sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Vänsterpartiets Rossana Dinamarca lyfte kopplingen mellan otrygghet i arbetslivet och risken att utsättas för sexuella trakasserier.

– Det är när vi befinner oss i beroendeställning som vi är som mest utsatta, sa Rossana Dinamarca (V).

Hon lyfte också ett av de sju förslag som Vänsterpartiet beskriver i dag på DN Debatt, som ett svar på vittnesmålen inom #metoo, nämligen att avskaffa allmän visstid som anställningsform, utom när objektiva skäl finns.

– För unga kvinnor i arbetaryrken är det 50 procent vanligare att uppleva sexuella trakasserier om man är visstidsanställd än om man är fast anställd, sa Rossana Dinamarca.

Hon tryckte också på vikten av att individualisera föräldraförsäkringen, som ett led att flytta mer makt och ekonomiska resurser från män till kvinnor, samt framhävde vikten av en ny samtyckeslag.

Paula Bieler från Sverigedemokraterna började med att konstatera att det är svårt att som ung kvinna känna sig förvånad över de många vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp som kommit fram genom #metoo. Samtidigt som hon stöder att se över straffvärden inom våldtäktslagstiftningen, sade hon att debatten med övriga partier också oroade henne.

– Det talas med en självklarhet om att det alltid beror på patriarkatet. Det finns en fara i att öka polariseringen, där män kan skylla på normer i samhället för att friskriva sig själva från ansvar när de tar sig rätt över andras kroppar, sa Paula Bieler.

Liberalernas Maria Arnholm pratade om det nedtystande och förringande som möjliggör sexuella övergrepp, och tog också hon upp vikten av en ny sexualbrottslagstiftning.

Kristdemokraternas Désirée Pethrus betonade vikten av en större attitydförändring, men tog också upp arbetsgivarnas ansvar enligt lag för att utreda sexuella trakasserier så fort de får kännedom om sådana.

DO har pratat om att det kanske krävs mer sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte tar sexuella trakasserier på allvar. Vi i KD hoppas att metoo ingjuter hopp i de som inte tidigare vågat berätta, sa Désirée Pethrus.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) sa att #metoo har ingett stort hopp hos henne, och sa att regeringen ska lägga fram ett material, riktat till unga, som har jämställdhet och respekt som tema.

– Brå visar att sexualbrott ökar när det gäller unga kvinnor, vilket sannolikt innebär att också fler unga män är inblandade i sådana brott, sa ministern.

Trots mycket engagemang från talarstolen var uppslutningen väldigt mager under riksdagsdebatten. Enligt DN närvarade bara 18 av riksdagens 349 ledamöter, och av dem var bara tre män.