Ann-Sofie Olding. Bild: Tove Henriksson.

Moderaterna »Medborgarskolans roll i valsegern 2022«. Så lyder rubriken på ett seminarium under Moderaternas kommundagar i helgen. Men det ska inte ses som något annat än en lockande formulering, enligt Medborgarskolans förbundschef Ann-Sofie Olding.

Under Moderaternas Sverigemöte i som äger rum 5-6 april i Karlstad arrangeras en seminariepunkt med titeln »Medborgarskolans roll i valsegern 2022«. Medverkar gör flera regionala företrädare för Medborgarskolan samt en företrädare för Moderaterna från Västra Götaland.

Programpunkten beskrivs handla om hur ökat valdeltagande via folkbildning går till, men utlovar också »inspirerande exempel och erfarenhetsutbyten kring regional och kommunal samverkan mellan Moderaterna och Medborgarskolan från norr till söder«.

Medborgarskolans förbundschef Ann-Sofie Olding intygar att det inte handlar om att Medborgarskolan ska arbeta för att Moderaterna ska komma till makten vid nästa riksdagsval.

– Man behöver hitta en bra formulering som lockar till seminariet så att vi kan prata om det demokratiuppdrag vi håller på med. Vi vill visa på att vi kan lösa samhällsproblem i utanförskapsområden. Vi är till exempel ett av få studieförbund som finns i Järvaområdet, säger Ann-Sofie Olding.

Olika studieförbund har kopplingar till olika politiska partier, och medan exempelvis ABF är tydligt vänsteranknutet är Medborgarskolan kopplat till Moderaterna. Medborgarskolan bildades som en reaktion mot ABF:s kollektivistiska tanke, säger Ann-Sofie Olding, och Moderaterna är en av sex medlemsorganisationer i förbundet.

Hon beskriver hur Medborgarskolans demokratiska uppdrag kan ta sig uttryck.

– Vi har till exempel haft valfika under förra valet där vi bjöd in till samtal kring valdeltagande och vikten av att rösta. Vi har särskilt försökt söka upp nyanlända som kanske inte vet hur demokratin fungerar här eller inte litar på demokratin. Där har vi ingångar genom vår verksamhet för asylsökande, och arbete med olika etniska föreningar.

– I verksamheten vi genomför är vi inte politiska, Moderaterna har ingen påverkan på vår värdegrund. Vi är kompromisslösa om individen i centrum.

Studieförbund är en underutnyttjad resurs i arbetet för folkbildning, menar Ann-Sofie Olding.

– Många i samhället tror att studieförbund mest sysslar med studiecirklar om keramik och språk till exempel.

Kan det på något sätt bli fråga om samarbete, till exempel valfika med representanter för Moderaterna?

– Nej, det fungerar inte på det sättet. Vi kommer på seminariet att ta upp exempelvis Biskopsgården, där vi arbetar på uppdrag av kommunen med närvaro.

En idé som finns inom organisationen är att man ska kunna hjälpa till att hålla öppet verksamheter som bibliotek på mindre orter, där kommunen har valt att lägga ned den verksamheten.

– På små orter har man inte råd att driva bibliotek, kan Medborgarskolan då vara en aktör som gör att man kan hålla uppe biblioteket? Och samtidigt folkbilda, säger Ann-Sofie Olding.

Sådana samarbeten finns inte i dag, menar hon, och i de fall man samverkar med kommuner handlar det inte mer om moderatstyrda kommuner än kommuner med andra partier vid makten.

– Jag skulle säga att samarbetet mellan oss och Moderaterna över åren har varit sparsamt, jämfört med andra studieförbund.