FOTO: Anique/flickr

PALLIATIV VÅRD På vissa sjukhus dör varannan person utan någon vid sin sida. Det visar en granskning av Sveriges Radio.

I genomsnitt 16 procent av de som förväntas dö av till exempel sjukdom avlider ensamma. Det visar SR:s Kalibers granskning av 870 vårdenheter i Svenska palliativregistret.

Inom vården har det länge varit en vägledande princip att ingen ska behöva möta döden i ensamhet.

För 20 år sedan fattade också riksdagen beslutet om att ingen ska behöva dö ensam inom vården, trots detta är andelen personer som dör i ensamhet lika stor som för fem år sedan. På vissa sjukhus och vårdhem dör så många som varannan person utan någon vid sin sida.

– Sjukhusens resultat är tyvärr sämre än både hemsjukvården och kommunernas resultat. En inte oväsentlig förklaring är naturligtvis att sjukhuset är det akuta stället för akut sjukdom och det är det man är bäst på, säger Greger Fransson, narkosläkare som ansvarar för Svenska palliativregistret, till Kaliber.

Brist på ekonomiska resurser lyfts också fram som en förklaring i programmet.