Foto: John Zakary/Flickr.

flyktingar En färsk undersökning av Pew research center visar att en majoritet av européerna är för att ta emot flyktingar som flyr från krig och förtryck. Däremot är de i lika hög grad negativa till hur EU hanterat flyktingfrågan.

Frågan som ställts av Pew research center är hur européer i olika länder ställer sig till att ta emot flyktingar som flyr från krig och våld. Undersökningen har gjorts tre år efter den stora ökningen av asylsökande till EU under hösten 2015.

Av de länder vars svar särredovisas märks en hyfsat stor likhet i attityden till flyktinginvandring bland EU-medborgare i så pass skilda länder vad gäller flyktingsituationen som Grekland, Spanien, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Spanien ligger i topp med mest positiv inställning: 86 procent av spanjorerna säger ja till att ta emot flyktingar. De är tätt följda av Nederländerna, Tyskland och Sverige och Frankrike.

Svar på frågan: Är du för eller emot att ta in flyktingar som flyr från krig och våld? Diagram från rapporten.

 

I Italien är bara drygt hälften av invånarna positiva (56 procent) och i Polen 49 procent. Ungern sticker ut med mest negativ attityd till att ta emot flyktingar: bara 32 procent är positiva, medan 54 procent är negativa.

Den andra frågan som Pew research center har ställt är hur européerna ser på hur EU hanterar flyktingfrågorna, och där är de betydligt mer negativa.

Allra mest kritiska är invånarna i Grekland – 92 procent – men även Sverige, Ungern och Italien ligger högt bland de som är negativa till hur EU har agerat.

Sedan 2009 har mer än 2 miljoner migranter anlänt över Medelhavet till Sydeuropas stränder. Över hälften av dem kommer från Nordafrika eller Mellanöstern, varav många är irakier eller syrier, men många hundra tusen personer är också från länder söder om Sahara.

En tidigare studie av Pew research center visade att de flesta européer föredrar att migrationspolitiken bestäms av deras egna regeringar, snarare än på EU-nivå.