Vårbudget I dag lägger regeringen fram sin vårbudget för 2018. Det är den sista budgeten innan valet och ger riktning framåt för kommande stora budgetsatsningar om regeringen väljs om.

Klockan 08:00 på måndagsmorgonen presenterar finansministern Magdalena Andersson (S) den sista budgeten innan valet – en budget som går under parollen »Samhällsbygget – ett tryggt och hållbart Sverige«.

– Svensk ekonomi är stark och statsskulden är den lägsta sedan 1977. Nu prioriterar vi investeringar i trygghet och välfärd. Det går före stora skattesänkningar för dem som tjänar mest, säger finansministern när hon presenterar budgeten.

Flera av de stora satsningarna och ändringarna är redan kända. Bland annat får sjukvården 400 miljoner extra, polisen får ytterligare 200 miljoner och 50 miljoner ska stärka kvinno- och tjejjourer.

Sammanlagt föreslår regeringen och Vänsterpartiet ändringar för 2,6 miljarder kronor under 2018.  Förslag för 1,9 miljarder kronor har redan presenterats.

Magdalen Andersson pekar ut välfärden som det område som den nästa regering, oavsett politisk färg, måste prioritera – men hon tror inte att skattehöjningar kommer vara nödvändiga för att klara välfärden under nästa mandatperiod.

Av de miljoner som inte tidigare presenterats ska bland annat 350 miljoner gå till att fortsätta implementera digital kompetens i äldrevården.  Vården som redan lovats 400 miljoner får ytterligare 200 miljoner extra. Pengarna ska gå till att minska vårdköerna, öka tillgängligheten och behålla och anställa vårdpersonal med bristkompetenser som vill jobba kvar i vården efter 65 års ålder.

Regeringen betalar också tillbaka den skuld till kommunerna staten haft för asylmottagandet av ensamkommande. Totalt blir det  4,9 miljarder kronor till kommunerna.

– Vi kommer nu att nolla den skuld som staten har haft till kommunerna för kostnader som de har haft, säger Magdalena Andersson.

Vårbudgeten innehåller också satsningar på ökad trygghet på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen satsar bland annat på att motverka sexuella trakasserier.

– Det är helt fel väg att gå att urholka arbetsrätten om man vill motverka trakasseri på arbetsmarknaden. Med otrygg anställningar blir det svårare att säga ifrån och hävda sin rätt, konstaterar finansminister Magdalena Andersson.

Läs även: Så mörkar kommunerna välfärdens kostnader

Vårbudgeten består av två delar. Vårpropositionen är en lägesbeskrivning och en prognos av den svenska ekonomin och brukar innehålla nya stora satsningar för kommande år. Den andra delen är vårändringsbudgeten, våpen, och innehåller ändringar av 2018 års höstbudget.

I år spår Finansdepartementet att tillväxten uppgår till 2,8 procent, 2,2 procent nästa år, 2,1 procent år 2020 och 1,8 procent år 2021. Arbetslösheten bedöms ligga stabilt på 6,2 procent till och med 2020.

Här är några av de satsningar som släppts i förväg: 

Sjukvården får 400 miljoner under 2018 för att korta vårdköer och skapa bättre tillgänglighet.

Regeringen skjuter till 200 miljoner till polisen för att tidigarelägga redan planerade köp av bättre utrustning så som förstärkningsvapen, skyddsvästar och kroppsburna kameror.

141 miljoner extra går till att stärka Arbetsförmedlingen och förbättra svenska undervisningen (sfi), allt för att få fler nyanlända i jobb.

Barn och unga ska stöttas med 170 miljoner. Pengarna ska bland annat gå till fritidsfrämjande, kultur och sommarjobb.

Läsfrämjande insatser och möjligheten för alla förskolor att ha ett litet bibliotek möjliggörs av 50 miljoner.

Budgeten innehåller flera satsningar för att bekämpa sexuellt våld och trakasserier på arbetsplatser och i övriga samhället. Sammanlagt satsat drygt 100 miljoner på informations- och utbildningsinsatser inom rättsväsendet, skolan, socialtjänsten och på arbetsmarknaden. Dessutom stärks kvinno- och tjejjourerna med 50 miljoner.