Ylva Johansson, Karl-Petter Thorwaldsson

Almedalen 2018 Moderaterna ska träffa Saco för att diskutera omställning under yrkeslivet och vill göra det i utbyte mot uppluckrat LAS. LO säger bestämt nej och tror inte heller att Saco är med på tåget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson  (S) säger att frågan hör hemma hos parterna. 

DN rapporterar i dag om att Moderaterna vill få med sig facken på sin plan om att luckra upp turordningsreglerna – i utbyte mot möjligheter till kompetensutveckling under arbetslivet som arbetsgivarna ska finansiera.

Enligt DN förde Svenskt Näringsliv liknande samtal med TCO:s och Sacos fackliga förhandlingskartell för privatanställda tjänstemän, PTK, mellan 2011 och 2015. Då var Unionen drivande, genom att de ansåg att principen »sist in, först ut« spelat ut sin roll i praktiken.

Men i september 2015 strandade förhandlingarna när Saco lade in sitt veto. Enligt DN har akademikerorganisationen Saco nu svängt, då de har bjudit in Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson och Almegas vd Anna-Karin Hatt till ett samtal med tema kompetensutveckling i dag i Almedalen där också Frankrikes arbetsmarknadsminister Muriel Pénicaud deltar.

Saco:s ordförande Göran Arrius säger dock till DN att de fortfarande inte vill »tumma på turordningen«

– Turordningsreglerna fungerar bra och tar i dag i stor utsträckning redan hänsyn till kompetens, säger Göran Arrius.

Han säger också till DN att det inte är Saco som centralorganisation som förhandlar, utan de 23 medlemsförbunden.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kommenterar DN:s uppgifter med att om parterna vill göra upp om kompetensutveckling och Las så är det upp till dem. När det gäller Moderaternas ambition att förändra turordningsreglerna i samarbete med facken, ser hon det som ett tecken på det hon kallar hård kritik mot Moderaterna för deras förslag om att luckra upp Las.

– Jag tolkar utspelet i dag som att Moderaterna har fått kalla fötter, säger Ylva Johansson till Dagens Arena.

När det gäller om staten skulle kunna vara med och subventionera kompetensutvecklinge, i enlighet med ett förslag från Almega* som skulle kosta staten 8 miljarder kronor om året, kallar ministern att det för ett hypotetiskt förslag som hon inte vill kommentera.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tolkar inte det Göran Arrius säger till DN som att de har svängt i frågan om LAS.

– Jag läste det där, och jag tror inte de har ändrat sig jämfört med tidigare. Vi är gärna med och förhandlar om bättre omställning, men vi förstår inte varför vi ska behöva göra en försämring för att få en förbättring, säger Karl-Petter Thorwaldsson till Dagens Arena.

Enligt LO fungerar omställningen i dag bra för de som blir uppsagda, men det är en bättre omställning för de som är tillsvidareanställda som behöver komma på plats.

– Det skulle kunna ge en större rörlighet på arbetsmarknaden. Vi pratar ju till exempel med regeringen om att kunna ta ett studieledigt år mitt i livet, med bibehållen lön, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Vad är främsta anledningen till att utbildning behövs mitt i yrkeslivet – för att slippa bli uppsagd eller för att våga byta jobb?

– Både för att vara trygg på ett ekonomiskt plan, men individuellt så vet vi ju att det är väldigt givande att byta jobb, säger Karl-Petter Thorwaldsson som också ser rörligheten på arbetsmarknaden som en fördel då det ger fler chans att komma in.

Finns det någon skillnad mellan LO-medlemmar och tjänstemän när det gäller behov av kompetensutveckling?

– Situationen är sämre för tjänstemän. LO-anställda får ofta sin kompetensutveckling genom jobbet, med nya maskiner till exempel, men för många tjänstemän blir tekniksprången så stora att en 30 år gammal utbildning står sig mycket sämre i kurs på arbetsmarknaden, säger han.

På frågan om facken behöver betala med något, och i så fall vad för att få arbetsgivarna att betala för kompetensutveckling ger LO-ordföranden inget tydligt svar.

– Det finns en gemensam syn bland facken att vi behöver bättre omställning. Huvuddelen av den kostnaden måste ligga på arbetsgivaren, men om man ska ha längre utbildningar på några år tror vi det kommer att krävas studiefinansiering och där tycker vi samhället kan gå in och ta ansvar, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

* Almegas omställningsförslag innebär att staten kompenserar arbetsgivare för en delav deras kostnader för kompetensutveckling genom skatteavdrag till en kostnad av 8 miljarder kronor årligen, enligt DN.