Stefan Löfven.

LO:s valkonferens Maktbalansen mellan arbetsgivare och löntagare måste återupprättas och den svenska modellen stärkas. Statsminister Stefan Löfvens fokusering på fackliga frågor fick starka applåder på LO:s valkonferens.

Statsminister Stefan Löfven (S) inleder LO:s valkonferens med ett cirka 30 minuter långt tal där han framförallt pratar om den svenska modellen och att det måste finnas en maktbalans mellan arbetsgivare och löntagare.

Löfven säger i sitt tal att kapitalet för tillfället har ett styrkeövertag på den svenska arbetsmarknaden. Löntagarna pressades successivt tillbaka under 8 år med borgerligt styre enligt Löfven och maktbalansen måste uppnås igen.

– Men jag tänker inte säga att ni får bestämma allt, det blir inte heller bra, tillägger han.

 LO:s valkonferens hålls på tisdagen i konferenslokaler vid Norra Bantorget i Stockholm under banderollen ”Trygghet för vanligt folk”. Närvarande vid konferensen är 700 LO-delegater och LO-medlemmar och uppslutningen är rekordstor.

– Det är fler än vad som brukar vara på LO-kongresser, förklarar Therese Guovelin, förste vice ordförande i LO inför en fullsatt sal, upplyst i LO:s röda färger.

Löfven nämner i sitt tal den långdragna strejken i Göteborgs hamn där arbetsgivaren APM Terminals och Hamnarbetarförbundet inte lyckas komma överens.

Löfven säger att svenska jobb och svensk konkurrenskraft hotas i konflikten.

– Vi har en samhällsmodell som heter den Svenska modellen, ett sätt att organisera samhället som jag är oerhört stolt över, säger Löfven.

– Den svenska modellen ska också fungera i Göteborgs hamn, tilläger han.

– Men en S-ledd regering kommer aldrig ändra maktbalansen mellan löntagare och arbetsgivare till arbetarnas nackdel, säger Löfven till de över 700 LO-delegater som samlats i Folkets hus, ett stenkast från LO-borgen vid Norra Bantorget i Stockholm.

Löfven tog i sitt tal också upp konkreta reformer som utförts och kommande som är planerade. Dit hör att myndigheter ska återkoppla så att upphandlingar görs på ett schysst sätt.

Och att heltid ska bli norm som anställningsform.

– Arbetsgivarna ska inte kunna stapla deltidsanställningar på varandra och heltidsanställningar ska bli norm, säger Löfven.

Han ser det som en feministisk reform, eftersom deltidsanställningar är vanligast bland kvinnor. I sitt tal presenterar Löfven flera andra reformer med facklig anknytning, ofta till starka applåder.

Avdragsrätten för fackmedlemskap ska återinföras, vilket enligt Löfven skulle göra att man får tillbaka cirka 1400 kronor om året om man har en lön på 31000 i månaden.

– Fackligt förtroendearbete ska leda till tack och respekt, inte lägre A-kassa, säger Löfven.

Även lagen om anställningsskydd (LAS) ska ändras, enligt Löfven. Så kallad hyvling, där arbetsgivare ger de anställda färre arbetstimmar istället för att säga upp dem, och på så sätt gå runt LAS, ska ses över.

– Vi måste stoppa hyvlingen, säger Löfven och får ytterligare applåder.

 Stefan Löfven riktar i sitt tal också hård kritik mot de borgerliga partierna. Efter åtta år med moderatstyre i Sverige var den svenska modellen hotad, enligt Löfven, med stora hål i stadskassan och revor i välfärden.

Ulf Kristersson ska få stanna i den mörkblå byrålådan, säger han.

Löfven nämnde också kort den organiserade brottsligheten i sitt tal, ett ämne som är ständigt återkommande i den politiska debatten.

– Den organiserade brottsligheten har inget utrymme i samhällsbygget, säger Löfven.