De tillfälliga uppehållstillstånden ska avskaffas »så snart som möjligt« och Sverige bör återgå till den politik som fanns på plats före 2008. Det säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson.

Sverige måste återgå till en reglerad invandringspolitik. Det skriver LO-ledningen på DN:s debattsida i dag, torsdag.

»Enbart år 2015 tog Sverige ensamt emot över 160 000 asylsökande. På lång sikt är det inte hållbart att fortsätta så. Sverige måste återgå till den både reglerade och solidariska invandringspolitik som Socialdemokraterna historiskt har stått för.«

– Vi tror ju inte på tillfälliga uppehållstillstånd, vi märker att det är jättesvårt för den som har tillfälligt uppehållstillstånd att gå till arbete eller utbildning. Därför är det rimligt att man tar bort den regleringen, säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson till Dagens Arena.

I stället vill LO att regeringen ska »söka rötterna« i den politik som Sverige hade före 2008. Då ändrades reglerna för arbetskraftsinvandring och det blev lättare för arbetsgivarna att anställa människor utanför EU, medan fackets medinflytande kraftigt försvagades.

I debattartikel skriver LO-ledningen att reglerna för arbetskraftsinvandringen måste stramas upp. »Det är orimligt att människor från länder utanför EU fritt kan komma och arbeta i Sverige samtidigt som hundratusentals människor som redan finns här står utanför arbetsmarknaden.«

– Vi har haft en invandringspolitik sedan 50-talet som varit generös, att människor med skyddsskäl har fått komma till Sverige. Den har varit reglerad men rättvis. Den politiken tycker jag man ska gå tillbaka till. Den överenskommelsen som gjordes mellan MP och de fyra borgerliga partierna 2008, den politiken fungerar inte.

Hur den politiken konkret ska se ut kan Thorwaldsson inte svara på.

– Regeringen måste göra en avvägning om exakt hur den nya lagen ska se ut när den tillfälliga lagen upphör. Men det finns, som jag ser det, inget stöd för den politik som ledde fram till den situation vi hade förra hösten. Men framför allt är det viktigt att man återgår till permanenta uppehållstillstånd så snart som möjligt.

MP vill ju att den tillfälliga lagen ska bli så kortvarig som möjligt och vill bland annat avskaffa reglerna om tillfälliga uppehållstillstånd så snart som möjligt. Hur ser du på det?

–Jag kan inte sätta ett datum men om MP är intresserade av att göra en sådan förändring så är det bra.