LO

I helgen sade Moderaternas partisekreterare Kent Persson att ungdomsarbetslösheten är överdriven. Det råder inte 25 procents arbetslöshet – utan åtta procent, menar han. Nu får han kritik från LO-ekonomen Torbjörn Hållö som anser att regeringen trixar med jobbsiffran.

Arbetsförmedlingens officiella siffror över ungdomsarbetslösheten i  Sverige ligger på 25 procent. Men enligt Moderaternas partisekreterare Kent Persson bör de siffrorna revideras. Han anser att man bör plocka bort de unga vuxna som är heltidsstuderande ur statistiken. Då skulle ungdomsarbetslösheten falla till åtta procent, vilket är den nivå som den generella arbetslösheten ligger på.

Det ger en falsk bild av den faktiska ungdomsarbetslösheten, säger LO-ekonomen Thorbjörn Hållö till SvD Näringsliv. LO har låtit SCB kartlägga vilka som döljer sig bakom de cirka 125 000 heltidsstuderande arbetslösa. Förutom gymnasisterna och högskolestudenterna är 46 000 personer inskrivna i olika former av arbetsmarknadspolitiska program, ofta som långtidsarbetslösa.

– Det här är således en extremt heterogen grupp, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö, till SvD Näringsliv.