Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Svenska skolan Regeringen drar tillbaka förslaget om en läsa-skriva-räkna-garanti i skolan. Detta eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna kommer att rösta ner propositionen, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Det började som ett vallöfte från Miljöpartiet och är tänkt att försäkra att de elever som behöver stöd får det från och med förskoleklass.

– Det viktiga här är att säkra elevers tidiga stöd. Vi får inte fastna i ett politiskt spel, Därför ska vi säkra att propositionen innebär tidigt stöd för eleven men inte ökar administrationen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Men nu drar regeringen tillbaka förslaget. Alliansen och Sverigedemokraterna står fast vid sitt beslut att rösta nej till propositionen. Just på grund av risken för ökad administration.

– Det här förslaget innebär mer byråkrati för lärarna men ingen säkerhet att eleverna får mer stöd tidigt, sa utbildningsutskottets vice ordförande, Liberalernas Christer Nylander till Ekot häromveckan.

Som förslaget ser ut nu skulle åtgärdsgarantin vara uppfylld när skolan genomfört en kartläggning och analys  av elevernas kunskapsutveckling i förskoleklassen, planerat och vidtagit de åtgärder som en sådan analys föranleder, följt upp vidtagna extra anpassningar och överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.

På vilket sätt förslaget ska utformas så att åtgärdsgarantin finns kvar men inte innebär extrajobb för lärarna kan inte Gustav Fridolin säga nu.

– Vi tar hem lagstiftningen för att säkra att fokus just är att stödet ska komma på plats och att det inte blir mer administration, säger Fridolin till Ekot.

Han hoppas att regeringen ska kunna lägga fram ett nytt förslag före sommaren som får stöd i riksdagen.