Betygssystemet drabbar elever som presterar ojämnt. FOTO: Leif Harboe

Svenska skolan Skolverket ska ta fram nya allmänna råd till lärare för att ge mer stöd i betygsättningen. Detta efter att det nuvarande betygssystem har kritiserats för att vara otydligt. Det uppger SR Ekot.

Enligt Skolverket är det många lärare som  hör av sig dit med bedömningsfrågor kring betygen. Dagens betygssystem infördes 2011 och går från A till F och har sedan det infördes fått utstå kritik för att vara svårt att förstå, att använda och för att enskilda dåliga betyg kan få stor påverkan på hela betyget.

– En fråga är ju vad som händer om en elev har en kunskapsprofil som varierar väldigt mycket från E till A. Då är det viktigt att lärare gör den här professionella bedömningen. Man ska liksom värdera underlagen i förhållande till kunskapskraven. Då blir det också viktigt hur man läser och tolkar kunskapskraven, säger Pernilla Lundgren, undervisningsråd på Skolverket, till Ekot.

I höst ska nya allmänna råd, som vänder sig till lärare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, komma ut, och kunskapskraven ses över. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att se över hur kunskapsmatriserna används.

»Har kunskapsmatriserna kommit att användas på bekostnad av ämnets syfte?«, skriver regeringen.

Samtidigt uppmanar Skolverket också regeringen att se över de kunskapskrav som inte verket förfogar över.

Redan för två år sedan uppmanade Skolverket regeringen att tillsätta en utredning om de tröskeleffekter som man upplever finns mellan betygsnivåerna – och som bland annat drabbar de elever som presterar ojämnt.