T.v: Jonas Andersson (L), Västra Götalandsregionen, t.h: Anna Starbrink (L), Stockholms läns landsting.

sjukvård Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd i Stockholm öppnar i en intervju för att både högkostnadsskydd och patientavgifter kan behöva höjas. Men oppositionen tycker snarare att patientavgifterna ska sänkas.

I en intervju i SvD i tisdags säger sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Anna Starbrink (L), att patientavgifter och högkostnadsskydd behöver ses över i samband med att sjukvårdsplanen för åren 2025 till 2040 snart ska börja utredas.

– Alla med stora vårdbehov måste skyddas, men vi borde kunna styra mera med avgifter där det blir dyrare med sådant som inte är grundläggande vård. Det behöver inte bli några drastiska avgiftshöjningar utan mer differentierade avgifter, säger landstingsrådet till SvD.

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna har förståelse för att högkostnadsskyddet kan behöva ses över, eftersom det har att göra med inflationen. Däremot säger han att han är »förvånad« över att Anna Starbrink öppnar för att höja patientavgifterna.

– Jag är väldigt skeptisk till den tankegången av framförallt fördelningsekonomiska skäl. Det finns studier som visar att låginkomsttagare, till exempel ensamma föräldrar, går mer sällan till vården och låter bli att hämta ut mediciner av ekonomiska skäl, säger Dag Larsson.

Enligt honom är patientavgifterna i primärvården heller ingen stor inkomstkälla, så att höja avgifter av ekonomiska skäl har ingen stor effekt.

Socialdemokraterna vill snarare sänka patientavgifter, i alla fall i primärvården. Skälen till det är inte bara att sänka trösklarna att söka vård för de med knaper ekonomi. Det är också en metod att styra bort patienter från att söka akutsjukvård i onödan, genom att det blir betydligt dyrare i förhållande till att gå till vårdcentral.

Sörmland slopade som första län i Sverige avgifterna helt i primärvården i början av året, och enligt Dag Larsson har Norge och Danmark gjort samma sak.

– När jag pratar med sörmländska politiker säger de att slopad avgift är ett sätt att styra bort från akut- till primärvård, säger Dag Larsson.

I Västra Götalandsregionen finns inga planer på att höja patientavgifterna.

– Det är en väldigt liten del av vår finansiering överhuvudtaget, 3-4 procent, säger Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Höjd patientavgift skulle möjligen kunna hindra någon att söka vård en gång för mycket resonerar han, men samtidigt vill regionen inte att någon ska hindras att söka vård av ekonomiska skäl.

Högkostnadsskyddet kallar Jonas Andersson »mycket prisvärt« och han menar att det är rimligt att höja det kanske var tredje år, för att hänga med i kostnadsutvecklingen i samhället.

– Det kanske är dags att höja taket med en hundralapp för att följa med i prisutvecklingen. Men det kommer inte att påverka landstingens ekonomi i någon större utsträckning.

Det problem som han ser i dag är att många landsting har höjt patientavgifterna till 300-500 kronor, vilket innebär att den som söker vård slår i taket, som i dag är 1 100 kronor, väldigt snabbt.

Men höjt tak i högkostnadsskyddet är inte en fråga som Västra Götalandsregionen kommer att skicka några »skrivelser till regeringen« om.

Regeringen själv svarar i ett mejl till Dagens Arena att det i nuläget inte finns några planer på att höja taket i högkostnadsskyddet.

Dagens Arena har också frågat Region Skåne hur de ser på frågan om att höja högkostnadsskyddet, men de hänvisar till att frågan ligger på nationell nivå.