sjukfrånvaro Sjukfrånvaron hos landstingsanställda fortsätter att öka, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. En stor majoritet är vårdpersonal.

Sjukfrånvaron minskade bland landstingsanställda mellan 2007 och 2011, men efter det har den fortsatt att stiga – särskilt hos kvinnor.

– Det är konstant att skillnaderna är väldigt stora mellan män och kvinnor när det gäller sjukfrånvaro, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Siffrorna bygger på uppgifter från landstingens årsredovisningar, och innefattar samtliga landstingsanställda, även om de allra flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

2016 var andelen sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid inom landstingen 6,2 procent. För kvinnor var andelen 6,9 procent, jämfört med 3,7 procent hos män.

* Varitationerna mellan landstingen är också stor, där Västernorrland hade högst sjukfrånvaro – 7,9 procent av arbetstiden för kvinnor, och 4,5 procent för män.

* Hallands landstingspersonal var friskast. Sjukfrånvaron var 5,8 procent för kvinnor och 3,3 procent för män.

landstingsdiagram

Anställda på särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning sticker ut i statistiken med betydligt fler sjukdagar än övriga sektorer inom vården. På särskilda boenden hade anställda i snitt 18,9 sjukdagar per anställd, vilket kan jämföras med 12-13 dagar per person i övriga delar av hälso- och sjukvården.