SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank. Bild: SEB/Dexter Mabuyo, Flickr/Handelsbanken/Swedbank

storbanker Ingen av bankerna i Sverige har nolltolerans mot de mest riskfyllda utvinningssätten av fossila bränslen och ingen har ställt ut löften enligt vetenskapligt baserade klimatmål. Det visar årets granskning från Fair finance guide.

Varje år granskar initiativet Fair finance guide* hur svenska banker sköter sig när det gäller klimat, hållbarhet och arbete mot skatteflykt. I år har de dessutom granskat bolagen ut jämställdhetssynpunkt. De mindre nischbankerna, JAK och Ekobanken, får betydligt bättre hållbarhetsbetyg än storbankerna.

När det gäller klimatet visar det sig att ingen av storbankerna har nolltolerans mot den mest riskfyllda fossilutvinningen som oljesand, skifferolja eller utvinning i Arktis. Till skillnad från ett trettiotal internationella storbanker, har heller ingen svensk storbank lovat att anta vetenskapligt baserade klimatmål.

Handelsbanken och Länsförsäkringar är de enda av storbankerna som tagit tydlig ställning mot företag som undergräver klimatarbete.

När det gäller jämställdhet har Fair finance guide granskat dels hur många kvinnor som de olika bankerna har i sina styrelser och på höga positioner, dels vilka jämställdhetskrav de ställer på företag de investerar i. När det gäller investeringar får alla banker dåligt betyg.

Skärmdump från Fair finance guide

När det kommer till andel kvinnor är Danske Bank sämst med bara en enda kvinna i ledningsgruppen. Swedbank och Ekobanken får bäst betyg då de har 40 procent kvinnor i styrelse, ledningsgrupp och seniora chefspositioner.

Skatteflykt är fortfarande det område där bankerna är klart svagast när det gäller tydliga riktlinjer, enligt Fair Finance guide. I genomsnitt uppfyller bankerna bara 30 procent av internationella principer mot skatteflykt.

– Vi har sett flera skandaler om svenska bankers inblandning i skatteflykt och penningtvätt den senaste tiden. Det här är ett område där det är extra viktigt att bankerna antar glasklara riktlinjer på högsta nivå om att banken inte ska delta i den här typen av transaktioner, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter i ett uttalande.

*Fair Finance guide är ett samarbete mellan Sveriges konsumenter, Naturskyddsföreningen, Fair Action, Diakonia och Amnesty International.