T.v: Johan Lindholm, ordförande för Byggnads.

LÖNER Entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska bli ansvariga för att arbetare längre ned i avtalskedjan får ut sin lön. I sista hand föreslås huvudentreprenören kunna bli ansvarig, enligt ett lagförslag från regeringen.

Förslaget går ut på att en arbetstagare ska kunna vända sig till entreprenören som anlitat den arbetsgivare personen arbetar för, om inte arbetsgivaren har betalat lön i tid. Om inte det ger resultat föreslås att arbetstagaren efter en viss tid ska kunna utkräva löneansvar av huvudentreprenören, som alltså är högst upp i kedjan av beställare. Förslaget ska även gälla utstationerade arbetare.

I lagförslaget presenterar regeringen också ett alternativt förslag, där möjligheten att kräva ut innestående lön begränsas till den entreprenör som står närmast uppåt i kedjan.

En liknande bestämmelse som i lagförslaget om ett huvudentreprenörsansvar finns i kollektivavtal inom byggsektorn sedan två år tillbaka. Johan Lindholm, ordförande för Byggnads tycker därför att det är onödigt att reglera frågan i lag. Han har däremot inte hunnit sätta sig in i skrivningarna i lagförslaget.

– I Sverige jobbar vi inte på det sättet, utan vi reglerar i kollektivavtal, säger Johan Lindholm till Dagens Arena.

I årets kollektivavtal har parterna kommit överens om att utveckla huvudentreprenörsansvaret, säger han.

– Vi är överens om att namnen på alla företag i byggkedjan ska lämnas ut till Byggnads, säger Johan Lindholm.

Från arbetsgivarsidan är man också missnöjd över ett lagförslag som går in på kollektivavtalets område. Men Mats Åkerlind, tillförordnad vd för Sveriges byggindustrier är också kritisk till innehållet i förslaget.

– Det är principiellt olyckligt att låta en beställare ta över ansvaret för en underentreprenörs löner. Det är ett problem att man inte kan säkerställa att löneskulden kommer från att beställaren inte skött sig, säger Mats Åkerlind till tidningen Arbetet.

Han kritiserar också det faktum att ett företag som sköter sig kan komma att bli ansvariga för löner hos uppdragsgivare längre ned i kedjan som inte sköter sig.