sr.se 27.7.17

KVINNLIGA CHEFER Två tredjedelar av höga kommunala tjänstemän och chefer är kvinnor. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Andelen kvinnliga chefer blir allt större. Enligt en studie som gjorts på 50 svenska kommuner är 66 procent av de höga tjänstemännen kvinnor, rapporterar Ekot.

På lägre chefsnivå är kvinnodominansen ännu större. Forskaren bakom den ännu opublicerade studien, Vicki Johansson, menar att kommunerna håller på att bli enkönade.

– Går man ner på professionsnivå så är det ännu mer enkönat, där är det nästan bara kvinnor. Om utvecklingen fortsätter i säg tio år så kommer det bara vara kvinnor som jobbar i kommunerna, säger Vicki Johansson till Ekot.

Studien följer upp en undersökning som gjordes 1980, då endast en fjärdedel av de höga kommuntjänstemännen var kvinnor.

Allra störst är kvinnodominansen inom social sektor där 8 av 10 kvinnor är chefer. Även inom teknisk förvaltning, en traditionellt manlig domän, blir de kvinnliga cheferna allt fler.