Fallet med de två lärare som skolkoncernen Academedia först avskedade och stängde av bör prövas juridisk skriver Tor Nitzelius, tidigare förbundsjurist vid Lärarförbundet och Sten Svensson, tidigare chefredaktör Lärarnas tidning på SvD Debatt i dag. 

Sedan i höstas omfattas även privatanställda lärare av samma meddelarskydd som offentliganställda. Det innebär att de har grundlagsskyddad rätt att fritt uttrycka sina åsikter om verksamheten i skolan.

Detta förbjuder även arbetsgivare, inom bland annat skolor som till någon del är offentligt finansierad, att ingripa mot anställda som publicerar kritiska uppgifter om arbetsgivarens verksamhet i massmedia.

I höstas blev en lärare inom Academedia avskedad och en annan blev avstängd. Grunderna var oklara och Academedia tog efter ett par veckor tillbaka avskedet. I stället blev de båda lärarna omplacerade till en annan skola inom koncernen.

Tor Nitzelius, tidigare förbundsjurist vid Lärarförbundet och Sten Svensson, tidigare chefredaktör Lärarnas tidning, vill att frågan prövas juridiskt. De misstänker att lärarna avskedades och stängdes av, för att sedan flyttas, för att de båda varit aktiva i den debatt som pågår om vinster i välfärden.

De skriver:

»Såvitt vi kan se det är Academedias hantering av de båda lärarna ett sådant fall som avses i den nya lagen om meddelarskydd för privatanställda lärare. Hade de arbetat i en offentlig skola och skrivit kritiska artiklar mot den kommunala skolpolitiken, hade de inte kunnat avskedas eller omplaceras. Då detta är synnerligen viktiga och principiella frågor borde detta fall bli föremål för åtal så att det kan prövas av en domstol.«

Även lärarna själva tror att det är deras opinionsarbete i frågor som rör den marknadsutsatta skolan som är orsaken bakom åtgärderna som satts in mot dem. De berörda lärarna, Magnus Ekblom och Göran Drougge har nio respektive 16 års erfarenhet av att jobba på Sjölins gymnasium Södermalm.

Båda har beskyllts för att skapa otrygghet och för att vara illojala, men skolan har inte gett några konkreta exempel på vad de skulle ha gjort.

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia, bemötte kritiken i höstas. Till Dagens Arena sa hon att det inte finns några restriktioner för anställda att uttrycka åsikter i media.

– Det är absolut tillåtet och vi ska inte lägga oss i det. Folk får ha vilka åsikter de vill och får absolut framföra dem offentligt. Tvärtom tycker jag att vi som offentligt finansierad verksamhet ska ha högre i tak än vad som kanske krävs i övrigt. Vi vet om att vi verkar i en bransch där vinster i välfärden diskuteras.