S-kongressen har nått kompromiss om föräldraförsäkringen. ”Avgörande steg ska tas mot mer jämställt uttag” under nästa mandatperiod.

Socialdemokraterna har nått ännu en kompromiss i en av kongressens stridsfrågor. Strax efter lunchtid kom beskedet om att man har enats om föräldraförsäkringen.

Under den kommande mandatperioden ska ”avgörande steg tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås”. Mer konkret om hur det ska uppnås specificeras inte i kompromissen mer än att det kan bli aktuellt att knyta ännu en månad i föräldraförsäkringen till vardera föräldern.

Skrivningen är dock en skärpning jämfört med den tidigare formuleringen i Framtidskontraktet, som lyder: ”Därför vill vi socialdemokrater se en föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna möjlighet att vara hemma med barnen […]”. Vad som har tillkommit är att partiet förbinder sig att agera under kommande mandatperiod.