Bild: Kristianstads kommun/Cecilia Sandén/Flickr

IT-SÄKERHET Inte bara myndigheter utan också kommuner sitter på information som kan beröra rikets säkerhet. Trots det har 118 av 165 svarande kommuner inte gjort någon säkerhetsanalys, visa Dagens Samhälles granskning.

Efter skandalen i Transportstyrelsen, då känslig information tros ha kunnat läckas utomlands, har myndigheters arbete med att skydda information hamnat i fokus.

Men även kommuner sitter på uppgifter som kan vara säkerhetsskyddsklassade. Det kan till exempel gälla beredskapsinformation eller uppgifter om hamnar, kärnkraftverk, flygplatser eller dricksvattenförsörjning.

Dagens Samhälle har i en enkät till landets kommuner ställt frågor kring hur de säkerställt att sådan information är skyddad på rätt sätt.

Det visar sig att 118 av 165 svarande kommuner inte har gjort någon säkerhetsanalys av sådan information. 136 av 164 svarar att de planerar att göra en sådan analys.

Enbart en liten del, 13, av 156 kommunerna har outsourcat hantering av känslig uppgifter till privata bolag, men bara 34 av 159 svarande har en strategi kring hur outsourcing som berör känslig information ska hanteras.