Vårbudgeten Regeringens sista budget presenterades idag. Dagens Arena har sammanställt vad fackföreningar och arbetsgivarorganisationer tycker om regeringens satsningar.

Välfärd, arbete och fossilfrihet ligger i fokus för budgeten, men den fick med en gång kritik från oppositionen och företagsorganisationer. Almega tycker att det är ett för litet fokus på Sveriges konkurrenskraft och Svenskt Näringsliv anser att regeringen »i stället för att stärka företag, företagande och jobbskapande fokuserar på valgodis.«

LO

Karl-Petter Thorwaldsson

Vad var bra?
– Regeringen satsar på rätt saker. Ökad tillgänglighet i vården och regleringen av statsskulden var briljant, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till Dagens Arena.

Några andra satsningar ni hade velat se?
–Måste lägga mer pengar på välfärden. Vi vill att det satsas 70 miljarder i välfärden under nästa mandatperiod. Extra satsningar på att fördubbla personalen på fritids, ansvar till socialstyrelsen som gör att klyftorna i sjukvården minskar och särskild satsning på kommuner med låg befolkningsutveckling. Det fattades i höstens budget och även i den här, även om Magdalena Andersson pratar mer och mer om att gå den linjen, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

TCO

Eva Nordmark
Eva Nordmark

Vad var bra?
– Ökade resurser till tullen och polisen samt pengar till kommunerna för arbete med nyanlända, säger ordförande för TCO Eva Nordmark i ett uttalande.

Några andra satsningar ni hade velat se?
– Det vi saknar i den ekonomiska vårpropositionen är framförallt en antydan om hur regeringen vill säkra den långsiktiga kompetensutvecklingen. Hur ska människor mitt i arbetslivet kunna vidareutbilda sig, säger Eva Nordmark.

Unionen

katarina_lundahl_portrait_camillasvensk
Katarina Lundahl

 

 

Vad var bra?
– En positiv nyhet i vårbudgeten är regeringens besked att skjuta till pengar för att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Det är också välkommet att regeringen satsar på att få fler utrikes födda kvinnor i arbete, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Några andra satsningar ni hade velat se?
– Satsningar på Arbetsmiljöverket är bra men vi saknar satsningar på kompetensutveckling. Arbetsmarknaden förändras snabbt med nya tekniska lösningar, och vi behöver kunna anpassa oss till en ny arbetsmarknad, säger Katarina Lundahl.

Kommunal

tobiasbaudin_0
Tobias Baudin

 

Vad var bra?
– Framförallt satsningar på tillgängligheten i sjukvården. Satsningar på välfärdsteknik, för förbättrad arbetsmiljön. Jag är positivt överraskad med tanke på att det är en vårbudget, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin till Dagens Arena.

Några andra satsningar ni hade velat se?
– Minska klyftorna handlar om att de som har det tuffast ska ha det bättre, och för det har regeringen gjort vissa reformer. Men de som är allra rikast borde bidra mer till välfärden, till exempel genom rikemansskatt, men hade inte förväntat mig att se det i den här vårbudgeten, säger Tobias Baudin.

Lärarnas Riksförbund

Åsa Fahlén
Åsa Fahlén

Vad var bra?
– Det som är bra är att lärare ska få bättre möjligheter att utöva yrket och att man satsar för att öka likvärdigheten, säger ordförande Åsa Fahlén till Dagens Arena.

Några andra satsningar ni hade velat se?
– Det var lite tunt kring hur man ska göra läraryrket mer attraktivt. Man ska öka antalet utbildningsplatser och det ska finnas fler vägar in i yrket. Det är i grunden bra, men problemet är attraktiviteten. Professionsprogram för lärare har diskuterats, som är knuten till finansiering. Det borde nämnts i budgeten. Satsningar på lön är bra, men det räcker inte, det krävs färre undervisningstimmar för lärarna och mindre administration, säger Åsa Fahlén.

Sveriges elevkårer

Lina Hultqvist
Lina Hultqvist

Vad var bra?
– Stora satsningar kring Metoo och kompetensutveckling i skolan som kommer gynna både elever och lärare. Även det inte direkt berör oss är satsningen på läsandet i förskolan bra. Det är viktigt att förändringsarbetet sker tidigt, det kommer följa med eleverna upp i åldrarna, säger Lina Hultqvist ordförande för Sveriges elevkårer.

Några andra satsningar ni hade velat se?
– Större fokus på utbildning specifikt, nu var det mycket om vård och fritid kopplad till ungdomar. Även om det är väldigt viktigt, speciellt för unga på landsorten och i förorter, så är det oroande att det var så lite kring utbildning i budgeten, med tanke på kunskapsresultaten, säger Lina Hultqvist.

 

Svenskt Näringsliv

Bettina Kashefi
Bettina Kashefi

 

Vad var bra?

– Den var ganska innehållslös, budgeten ger lite åt många. Alla partierna verkar försöka bräcka varandra i resursen till Polisen. Sådana åtgärder är så klart bra, men jag saknar det stora greppet, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Några andra satsningar ni hade velat se?
– Jag ser inget strategiskt tänkande om hur man ska klara Sveriges välstånd när konjunkturen viker och räntorna går upp. Vi har också stora problem med matchningen på arbetsmarknaden, säger Bettina Kashefi.

Vårdföretagarna

Håkan Tenelius
Håkan Tenelius

Vad var bra?
– 400 miljoner kronor som ska öka tillgängligheten i vården, liksom 350 miljoner kronor till mer välfärdsteknik i äldreomsorgen. Här måste regeringen vara tydlig med att pengarna även når de privata alternativen, så att till exempel äldre som valt ett privat drivet äldreboende också får del av satsningen, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna till Dagens Arena.

Några andra satsningar ni hade velat se?
– Vi saknar till exempel en tillräcklig uppräkning av assistansersättningen. Regeringen måste låta ersättningen följa löneökningarna i kollektivavtalen, annars kommer de seriösa assistansföretagen att slås ut, säger Håkan Tenelius.

Företagarna

Patrik Nilsson
Patrik Nilsson

Vad var bra?
– Positivt med satsningen på Polisen och åklagarväsendet för att motverka brott. Säkerhetsfrågan är viktig för våra medlemmar som i mångt och mycket har tappat förtroendet för polisväsendet. Men jag hade låga förväntningar på budgeten eftersom det är en vårkompensation, säger Patrik Nilsson, chef för analys och opinion på branschorganisationen Företagarna.

Några andra satsningar ni hade velat se?
– Jobbskaparna borde ges bättre förutsättningar. Framförallt småföretagare. Det är inte politiker och arbetsförmedlingen som skapar jobben. Jag ser tyvärr ingenting som gynnar småföretagarnas möjligheter att anställa medarbetare i budgeten, säger Patrik Nilsson.