YRKESLEGITIMATION Förslaget om yrkeslegitimation för undersköterskor är ute på remiss. Fackförbundet Kommunal välkomnar förslaget, men Socialstyrelsen säger blankt nej. Emma Ölmebäck, gruppchef för vård och omsorg på Kommunal, förvånas över hur Socialstyrelsen argumenterar.

I våras lade regeringens utredare Susanne Rolfner Suvanto fram ett förslag om att införa legitimation för undersköterskor. Förslaget ingick i en nationell kvalitetsplan för att förbättra äldreomsorgen. Enligt Suvanto skulle legitimationen stärka patientsäkerheten och locka fler till yrket.

Nu får förslaget kritik av Socialstyrelsen. Enligt Svenska Dagbladet skriver myndigheten I sitt remissvar att undersökningen saknar belägg för att en legitimation skulle leda att fler söker sig till äldreomsorgen. Krav på kompetens skulle tvärtemot leda till färre behöriga. Legitimationen innebär ej heller att en anställd kan utföra fler arbetsuppgifter.

Fackförbundet Kommunal har sedan tidigare lobbat för en yrkeslegitimation. Man var också den remissinstans som tydligast var för införandet av en legitimation. Emma Ölmebäck, gruppchef för vård och omsorg på Kommunal, förvånas över hur Socialstyrelsen argumenterar

– Socialstyrelsen har under många år pekat på behovet av formell kompetens inom äldreomsorgen. Det här är inget som ska implementeras nästa år, då blir det som Socialstyrelsen säger svårt att fylla behovet av undersköterskor, säger hon till Dagens Arena.

Enligt Kommunal skulle en legitimation istället stärka undersköterskornas status och säkra kvalitén inom äldreomsorgen.

– Tycker man att de som vårdar sjuka och äldre ska ha kompetens för de arbetsuppgifter de utför, då måste man sätta ner foten. Rekommendationer och överenskommelser det har vi redan haft, båda från socialstyrelsen och med arbetsgivarna, det har inte hänt någonting, säger Ölmebäck.

Emma Ölmebäck tror inte heller att formella kompetenskrav skulle leda till personalbrist inom äldreomsorgen

– Det där inte ett argument eftersom vi har återinfört vårdbiträdesnivån. Ska undersköterska bli ett legitimationsyrke krävs att man har en nivå under, för de grupper som inte har den utbildning som krävs.

Enligt SvD är de andra remissinstanserna mindre tydliga. Vårdföretagarna tycker att det är för tidigt att slå fast att legitimation ska införas och SKL har valt inte kommentera frågan. Vårdförbundet tvekar angående en yrkeslegitimation, men skriver att Sverige skulle kunna överväga att införa en skyddad yrkesbeteckning efter en given gymnasial utbildning.