Ylva Johansson, Ulrika Vedin

Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen ska minskas från sju dagar till sex. Det föreslår regeringen idag.

– När man förlorar jobbet kommer man redan ned på en lägre inkomstnivå, man ska inte behöva drabbas av en onödigt lång karens heller, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till DN i höstas när förslaget presenterades.

Idag, torsdag 8 mars,  fattades beslut om att lämna över en proposition till riksdagen.

Enligt regeringen ska förslaget bidra till ökad ekonomisk trygghet och stämmer enligt dem bra överens med EU:s riktlinjer gällande social trygghet. Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor avsätts i år för att kompensera för karensdagen som försvinner. Nästa år vill de avsätta 60 miljoner kronor och lagförslaget föreslås träda i kraft 2 juli 2018.

LO ställer sig positiva till förslaget, men tycker att det behöver göras mer.

– Det är svårt att säga exakt hur stor skillnad det gör. Men förslaget gör ändå skillnad, speciellt om man har små ekonomiska marginaler, säger Ulrika Vedin, utredare på LO med fokus på arbetsmarknadsfrågor och fortsätter:

– Det viktigaste är inte att minska antalet karensdagar, utan att man ser över kvalificeringsreglerna, så att fler kan få a-kassa. Idag är det för få som kan kvalificera sig,

Förslaget om färre karensdagar kräver en lagändring. Därför behöver regeringen få med sig oppositionen, så än är det inte säkert att förslaget går igenom i riksdagen.

Det är i dagsläget oklart hur oppositionspartierna ställer sig till förslaget.