Akuten i Malmö. Bild: Anders Paulsson

Oppositionen vill skjuta till mer resurser för att komma åt problemen i den skånska vården. Den borgerliga regionledningen menar att det är de befintliga som används fel.

– Den skånska vården befinner sig i en kris. Det är helt uppenbart och ingen överdrift, säger Henrik Fritzon (S), regionråd i Region Skåne, och pekar på de senaste årens nedskärningar som orsak till problemen inom den skånska vården.

Han menar att alla rapporter pekar i samma riktning. De fem lex Maria-anmälningarna rörande patienters död och den kritiserade situationen på akutmottagningarna är klara tecken på att vården inte fungerar, säger Henrik Fritzon.
– Det är en vård i fritt fall just nu.

Med dagens resurser tror han att det blir svårt för personalen att klara av att utföra sitt arbete. Han lägger en del av skulden på vad han anser vara dåligt ledarskap.
– Vi har en borgerlig regionledning som prioriterar låg skatt framför sjukvård, säger Henrik Fritzon.

Enligt Socialdemokraternas uträkning skulle en skattehöjning på 60 öre ge ett tillskott på en miljard kronor till sjukvården. Henrik Fritzon menar att det skulle innebära 500 fler tjänster i motsats till en minskning med 800 personer som han ser som konsekvens av den borgerliga politiken.

Carl-Johan Sonesson (M), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, delar inte bilden. Han menar att det i stället krävs omorganisering och anpassning av verksamheten för att möta problemen – mer pengar är ingen garant för bättre vård i hans ögon.
– Det är möjligt att det behövs förstärkning. Men skatten i Stockholm ligger nästan två kronor högre och det är lika mycket debatt om sjukvården där, säger Carl-Johan Sonesson.

Problemen inom vården ser han som en konsekvens av ett förändrat sökmönster, att unga oftare söker sig till akutvården än vad deras föräldrar gjorde samt en stor inflyttning till städerna.
– Det behövs mer kvällsöppna vårdcentraler. När de stänger på kvällen ökar trycket på akutmottagningarna, säger han.

En bättre samordning mellan klinikerna och akutmottagningarna tror han dessutom skulle minska trycket på vårdplatserna, ett problem han menar måste lösas på sikt.
– Sanningen är att oavsett om Socialdemokraterna eller alliansen styr efter nästa val så kommer söktrycket att finnas kvar. Det viktiga är att tillsammans hitta bättre sätt att fördela patienterna, säger Carl-Johan Sonesson.

Henrik Fritzon tycker att det är problematiskt att jämföra olika landsting då förutsättningarna är så pass olika men menar att man bör väga in att Skåne har en av landets lägsta landstingskatter i dag.

En effektivisering av vården bör ses som ett långsiktigt projekt och inte någon “quick fix” menar han.
– Personalen har en oerhört pressad situation där de måste jaga kostnader till följd av nedskärningarna. Det är omöjligt att jobba konstruktivt med att hitta nya arbetsformer idag, säger Henrik Fritzon.