John Stauffer. Foto: Pressbild, Civil Rights Defenders
John Stauffer. Foto: Pressbild, Civil Rights Defenders

Gränskontrollerna gör att det blir ännu färre vägar till Sverige och öppnar för flyktingsmugglare, säger Civil Rights Defenders chefsjurist John Stauffer.

På torsdagen införde Sverige tillfälliga gränskontroller. Stickprov ska göras på resande på Öresundsbron och personer utan giltiga id-handlingar får från och med den 22 november inte resa med färjorna från Tyskland till Sverige.

Den som tar sig till Sverige har däremot rätt att få sin asyl prövad – med eller utan id-handlingar.

På presskonferensen hävdade inrikesminister Anders Ygeman att det var på begäran av Migrationsverket som gränskontrollerna infördes, något som Migrationsverket tillbakavisade senare, rapporterar bland andra TT.

Civil Rights Defenders chefsjurist John Stauffer anser att gränskontrollerna kan föra med sig vissa positiva effekter genom att fler på så sätt kommer in i asylsystemet.

Men kontrollerna kan också leda till att folk väljer farliga vägar om de inte kan ta sig hit på annat sätt, säger han. Samma gäller de som nu inte får passera Sverige för att ta sig vidare till exempelvis Norge eller Finland.

– De hittar andra vägar och risken blir att det blir med hjälp av smugglare eller på andra sätt farliga vägar.

Att det inte finns säkra och legala vägar till Sverige och Europa får väldiga konsekvenser för människor och skapar människorättsproblem, säger John Stauffer. De nyinförda gränskontrollerna bidrar till ett sådant försvårande och John Stauffer tror inte heller att det behöver leda till att färre personer söker sig hit.

– Det kan också leda till är att personer som inte tänkt söka asyl utan ta sig vidare känner sig tvungna att söka asyl i Sverige. Då kan antalet asylsökande öka.

Migrationsverkets omvärldsanalytiker Anders Westerlund tror också att gränskontrollerna på kort sikt kan leda till att fler söker asyl i Sverige, men att det på längre sikt kan bli färre.

– Det handlar om huruvida det uppfattas som en signal till de som är på väg till Europa och annars hade valt att söka sig till Sverige. Men det är alldeles för svårt att säga något konkret om i nuläget.

Dessa signaler oroar John Stauffer.

– Det är en signalpolitik som är problematisk. I ett europeiskt perspektiv driver det här på en negativ utveckling där man inte vill ta ansvar. Det har vi sett sprider sig till andra länder, som i sin tur kommer stänga sina gränser.

Risken, säger John Stauffer, finns att förslag av den här typen kan leda till att Europa på längre sikt helt stänger sina gränser.

Anders Westerlund berättar att i dagsläget finns inga planer på att fler europeiska länder gör som Ungern och stänger sina gränser. Han berättar att sedan Ungern stängde sin gräns så har flödet av personer som flyr dirigerats om att gå via Kroatien och Slovenien och sedan den vägen norrut via Österrike och Tyskland.

– I Slovenien ser vi att man har planerat att börja bygga gränskontroller. Någon form av stängsel eller andra fysiska hinder ska upprättas för att kunna minska inflödet och ha en mer kontrollerad och övervakad gränsbevakning. Men gränsövergångarna ska vara fortsatt öppna, säger Anders Westerlund.

När alla färjor från Tyskland och Danmark till Sverige från och med den 22 november kommer att kräva id-handlingar så är det många som inte kommer att kunna resa med dem.

– Afghaner har väldigt svårt med id-dokument över huvud taget, det finns inget fungerande folkbokföringssystem eller passmyndighet. Syrierna har liknande problem eftersom det har varit stora svårigheter att få ut id-handlingar sedan inbördeskriget började, säger Anders Westerlund.

Polisen planerar för att gränskontrollerna ska kunna pågå i sex månader och räknas som partiella, skriver Polistidningen. Det innebär att polisen har rätt att kontrollera alla som passerar gränsen men det finns inget krav på att detta måste göras.

Gränskontrollerna kommer att utföras vid Öresundsbron och gäller också färjetrafiken från Danmark och Tyskland.

Dagens Arena har sökt Anders Ygeman för en kommentar.