POLISBRIST Den sista polisstationen i Järvaområdet kommer att läggas ner. I slutet av juni flyttar verksamheten från Kista till polishuset i Solna vilket lämnar Järvaområdet helt utan polisstation.

Polishuset i Kista har under flera år erbjudit hjälp och service till boende i området. Nu kommer boende istället behöva vända sig till polisen i Solna. Polisstationen kommer att ersättas av områdeskontor, öppna vissa tider och vissa dagar.

Enligt SVT Stockholm har polisledningen fortfarande inga konkreta planer på hur, var och när de nya områdeskontoren ska öppnas.
– Det är inte riktigt klart men det finns tankar och idéer, säger Pia Sjunnegård-Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm till SVT.

Gunnar Appelgren är samordnare för Projekt Mareld som är tänkt att bekämpa grov brottslighet i utsatta områden i Stockholm. Enligt Appelgren kommer de nya lokala kontoren placeras i Rinkeby, Husby och Tensta.

–Vi försöker finnas närvarande på det här sättet istället. Att Polisstationen i Kista stänger beror väldigt mycket på att lokalerna är undermåliga, säger Gunnar Appelgren till Dagens Arena.

Men enligt SVT Stockholm är det inte bara den dåliga arbetsmiljön som är orsaken till nedläggningen. Poliskällor uppger att skälen har varit personalbrist. Att rekrytera personal till utsatta förorter har varit ett problem för polisen i Stockholm.

– Vi har tagit ett beslut att vi ska förstärka närvaron i utsatta områden med ungefär 160 polisanställda under 2016, 2017. Av dem har vi rekryterat ungefär 60–65. Vi saknar fortfarande poliser och det är inte bara guld och gröna skogar, men vi har blivit bättre på att rikta våra insatser, Gunnar Appelgren

En ny polisstation i Rinkeby var planlagd att stå klar i sommar. Men bygget har flera gånger skjutits upp och just nu är väntas Järvaområdet få en ny polisstation först 2019.

– Det är jättetråkigt att vi har det glappet, vi hade givetvis velat ha det klart, men det tar tid, säger Pia Sjunnegård-Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm, till SVT-Stockholm.