Karl-Petter Thorwaldsson, LO

EU-valet Frågan om att vara för eller emot EU är överspelad, enligt LO. De LO-medlemmar som påverkats negativt av lönekonkurrens genom öppna gränser ska övertygas om att facken och S lyckats göra framsteg för att höja kraven på arbetsmarknaden. 

 Det stundande EU-valet är enligt LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson viktigare än någonsin. Det blir ett val mellan ett demokratiskt Europa, och ett Europa dominerat av högernationalister och fascister, sa han under en presskonferens om LO:s EU-valplattform på tisdagen.

– Fredssträvan har minskat och fascismen brer ut sig, sa Karl-Petter Thorwaldsson som pekade på att allianser skapas mellan borgerliga- och högerextrema partier i allt högre grad.

LO:s egen kandidat till Europaparlamentet heter Johan Danielsson, och är nummer två på Socialdemokraternas lista. Han presenterade valplattformen, som bland annat innehåller krav på bättre förbyggande arbetsmiljöarbete, sund konkurrens på skatteområdet och ökade krav på att offentlig upphandling ska främja bättre arbetsvillkor.

Genom att upphöja det sociala protokollet vill LO att fackliga krav på kollektivavtal och likabehandling ska överordnas de ekonomiska friheterna.

– Vi kräver att ett socialt protokoll ska föras in i EU:s fördrag för att säkerställa att företag inte kan använda sig av EU-samarbetet för att kringgå nationella lagar och regler på arbetsmarknaden, sa Johan Danielsson under presskonferensen.

Enligt Therese Guovelin, första vice ordförande för LO, var kampanjarbetet inför det nationella valet i september en väldigt lyckad kampanj, och LO kommer att föra en liknande satsning inför det kommande EU-valet. Det innebär att LO kommer att åka landet runt för att samtala med medlemmar på deras arbetsplatser om EU-valet, och fokus kommer ligga på att förklara vikten av att hindra de högerextrema partierna från att få ännu mer inflytande i EU-parlamentet.

– Medlemmar är oroliga för att förlora jobbet när oseriösa företag kommer in över gränsen och dumpar löner och utnyttjar arbetare, säger Therese Guovelin.

Inom LO-förbund där lönekonkurrensen är högre är det också vanligare att rösta på Sverigedemokraterna. Till de väljarna vill LO signalera hur skyddet för arbetstagarna trots allt stärkts under de senaste åren, bland annat genom att utstationeringsdirektivet skärpts, men också att villkoren för bärplockare och skogsröjare har förbättrats.

– Där har vi undan för undan flyttat fram våra positioner sen 2014, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Det här är också budskapet till de LO-medlemmar som ifrågasätter hela EU-medlemsskapet.

– Vi har varit noga med att säga att ja- och nej frågan har vi avgjort för ett kvarts sekel sedan och den kommer inte vara en fråga i maj, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

– Vår förhoppning är att våra medlemmar ser vad vi har åstadkommit, och att vi vill vidareförmedla att vi vill ta kontrollen i Sverige närmaste åren. Det tror vi överväger frågan att vara positiv eller negativ till EU, säger Karl-Petter Throwaldsson.

Även Johan Danielsson, LO:s egna kandidat till Europaparlamentet som står som nummer två på Socialdemokraternas lista, menar att en röst på S är rätt oavsett även för EU-skeptiker.

– Oavsett om man älskar EU eller hatar EU kan man fortsätta med det över valet den 26 maj, och ändå rösta på Socialdemokraterna för att få ett bättre EU.

Ni vänder er tydligt emot högerextremism och fascism. Finns det en risk att LO:s kampanj upplevs som negativ, och att man röstar emot mer än för något?

– Ja, den risken finns. Då blir det här att vi är för kollaktivavtal och emot främlingsfientlighet ett försök att vara både starkt för ett eget budskap och emot något annat, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Att Socialdemokraterna nyligen gjort upp med C och L med smärtfulla politiska kompromisser för att kunna bilda regering skulle kunna påverka LO negativt i EU-valskampanjen, tror Karl-Petter Thorwaldsson. Men han ser också fördelar.

– Jag tror att många kommer att känna att Socialdemokraterna inte tar tydlig ställning till vänster, det blir negativt för att få ut LO-medlemmar och rösta. Men jag tror också att det här blir en väldigt bra möjlighet för oss och för Socialdemokraterna att komma ut och prata med väljarna precis efter överenskommelsen, och förklara varför man ingick den, och vad som står på spel i EU, säger Karl-Petter Throwaldsson.

Av: Ottilia Hammarlund och Elsa Persson